Tennis elbow

Editor: | 10. December 2019

Do you suffer from sharp pain in the elbow region? Does it arise after physical activity and later while resting? Tennis elbow may be the cause of this.

Tennis elbow
Image: Tennis elbow

Are you looking for a solution for Tennis Elbow?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Tennis Elbow and its Causes

Tennis elbow is a condition of the insertions and tendons of the elbow joint. It is an entesopathy (disease of tendons), and affects 3% of the population – both men and women equally.

With tennis elbow, pain manifests itself on the outer side of the elbow, while with golf elbow, pain is felt on its inner side.

Pain can shoot up to other parts of the body (hand, arm, shoulder or even the neck) Issues arise gradually. At first, pain comes shortly after physical activity. Later, it becomes permanent. There can be swelling, redness or higher temperature locally.

The disease can lead to an incapability to grasp objects in one’s hand and a decrease in muscle strength. Wrist extensors and supinators are the ones most frequently ovestrained.

There is a whole range of tasks that cause tennis elbow although unilateral strain is common to them all; they are normally unusual or physically demanding tasks.

Among these tasks are:

 • screwing,
 • gardening,
 • cutting wood,
 • sport,
 • working at the computer.

Tennis Elbow Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment is long-term and includes both conservative and surgical care. Doctors usually recommend resting the arm and using a brace at the beginning.

In order to reduce pain, cold compression, alagesics, corticoids and local injections are used.

Physical therapy, in the form of 3D pulsed therapy, plays a significant role within the conservative treatment. Inflammatory diseases of tendons and ligaments tend to reoccur and become chronic if the affected area gets strained before the treatment process is fully finished. For this reason it is better to apply 3D pulsed therapy as a form of prevention in times of no apparent issues.

Risk fators of the chronic form in sportspeople can be influenced by decreasing the training load and by compensatory exercise. In individuals with externuating jobs, alternating between activities during a shift may help.

In cases where chronic conditions are not succesfully resolved, surgical intervention may be necessary.

3D Biomag pulsed therapy plays a significant role in treating symptoms of tennis elbow, and preventing or prolonging the time before surgical intervention.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Entesopathy– disease of insertions and tendons arising from repeated excess strain.
 • Wrist extensors – muscles that extend wrist.
 • Supinators – muscles moving palm into am upward position.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Tennis Elbow: 

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing pain in tennis elbow is supported by many studies, like the one by a team at the Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation in Edirne. This study confirms a significant reduction of pain from tennis elbow when pulsed therapy is administered to them. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce pain in tennis elbow. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I suffered from a tennis elbow expect of something else. Thanks to the regular use of magnetotherapy I'm actively playing tennis and skiing in my 62 years.

Zdeněk Fajfr, Choceň

I recommend Biomag to everyone because it helped us with the carpal tunnel pain, tennis elbow and stiff shoulder. We didn't need to consume any painkillers.

Věra Kuklová

My husband and I have used the unit daily for a 1 hour. Husband very soon felt relief, no-pain - tennis elbow, he has no complaints about the cervical spine and shoulder injury doesn't hurt anymore.

Manželé Fukasovi, Dvůr Králové n. Labem

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.