Pain

Editor: | 27. June 2019
Bolestivé stavy - popis diagnózy
Image: Pain

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Pain program: This program uses low frequencies influencing all painful conditions, including degenerative, inflammatory and post-traumatic conditions. Do not use in patients with acute abdominal pain or suspected myocardial infarction – to avoid the masking of any clinical symptoms and missing early diagnosis of acute diseases.

Purpose of magnetic therapy application in pain

In painful conditions, the purpose of magnetic therapy application is to reduce pain, relieve muscle spasms, and support the healing and regeneration process.

Using magnetic therapy in pain

This program is suitable for the majority of pain conditions, with the aim of the fastest possible reduction of pain. It is applied in pain conditions with a known cause of the pain – in degenerative, inflammatory and post-traumatic conditions, etc. A one-hour application of low analgesic frequencies, which can be repeated as needed, is used where acute pain causes mobility limitation, prevents further therapy (such as corrective exercise) and in polymorbid patients in whom the analgesic program, when applied at the beginning of therapy, minimises the development of a stronger adaptive response. Once the acute pain is reduced, this allows the patient to move to another program with a greater proportion of healing and regeneration frequencies. In order for the analgesic effect to be achieved, longer applications are required and therefore all programs with a significant pain reduction will have longer application times. Such programs can be applied continuously for up to several hours.

The mechanism of the analgesic effects of Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is multi-level. First, it blocks the transfer of pain sensations from nerve fibres to brain centres; in addition, the increased generation of endorphines will ensure analgesic effects, and on top of that, spasmolytic, anti-inflammatory, anti-swelling effects and faster removal of acidic metabolites from tissues will be achieved.

Application of magnetic therapy in pain

Do not use in patients with acute abdominal pain with no clear cause, or with suspected myocardial infarction – to avoid the masking of any clinical symptoms and missing early diagnosis of acute diseases.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I suffer from knee and spinal pain. So far I treated with pills, paraffin, ointments, with no effects. About a year ago, I've used magnetotherapy for both my knees, spine and spurs and the effect is much greater.

Josef Krejčí, Stonařov

I suffered from sciatica from knees down. We've been treated for about half a year with magnetotherapy and the results are very good for both of us me and my husband. We use the device every day, the pain is receding, we can bend and walk better.

Marie Bártlová, Janov

I like manual work, and because it's a sedentary hobby, I have a problem with the cervical spine. Thanks to the Biomag, I can sit for a long time without any problems. I have no trouble as before.

Marie Horňáčková, Mutěnice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.