Arthritis of the joints

Editor: | 10. December 2019

Do you suffer from severe pain in the joints? Are your joints stiff and swollen? If these symptoms linger, it can mean you are suffering from arthritis of the joints. Arthritis of the joints can have various forms. Timely diagnosis is important for decelerating the development of the disease.

Artritidy kloubů - popis diagnózy
Image: Arthritis of the joints

Looking for a solution for arthritis of the joints?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Arthritis of the Joints and its Causes

Arthritis of the joints is one of the common causes of joint pain. It is an inflammatory joint disease. Its symptoms are swelling, redness and limited mobility.

There are many types of arthritis. The most common ones affecting joints are:

Rheumatoid arthritis causes the immune system to attack its own tissues. Its symptoms are swelling, high tempretaure locally, sensitivity, pain and decreased functionality. The inflammation eventually progresses into destruction and deformation of the joint. This stage is call progressive polyarthritis or rheumatism.  

Rheumatism most commonly affects middle-aged women. The most frequent areas affected are the small joints of the hand, wrist, astragal and even hips and knees. At the time of acute pain, lack of apetite, tiredness and general increase in temperature are suffered. The causes of the disease are not known.

Risk factors for development of the disease are:

 • overweight and obesity,
 • injuries,
 • excess strain on the joints with unsuitable long-term repeated movements.

Arthritis of the Joints Treatment – Rid yourself of the Issue

Treatment of arthritis (inflammation of the joints) is based on reducing pain and decelerating the development of the disease.

Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) are used to treat rheumatoid arthritis.

Another method of decelerating the inflammatory proces is drug treatment using non-steroid antirheumatics.

To reduce swelling and pain and to decelerate the development of inflammation, 3D pulsed therapy and ultrasound therapy are used.

Inflammation can be supressed in its development by administering corticosteroids. Rehabilitation and spa treatment is used for supporting mobility in affected joints.

3D Biomag pulse therapy helps treat symptoms of arthritis of the joints.

 

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Osteoarthritis – degenerative disease affecting big joints.
 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.
 • Analgesic effect – effect suppressing pain.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Arthritis of the Joints: 

 • Helps soothe pain resulting from arthritis.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Improves mobility and prevents further damage to the joints.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The effect of pulse therapy (PEMF) on arthritis of the joints is supported by many studies, such as the one by the team of I. Moldavan in 2012 performed on 70 patients which confirms that  pulsed therapy (PEMF) is a suitable supporting treatment of osteoarthritis of the knee. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help issues stemming from osteoarthritis of the knee due to its analgesic effect.  More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

For many years I'm having trouble with my muscles, small and large joints. About a year and a half ago, I and my wife purchased Biomag. Using magnetotherapy to deliver real results requires the time needed for applications!

Lubomír Zemek, Brandýs nad Orlicí

My wife had difficulties with her right hip and left shoulder. The pain either completely disappeared or subsided.

Jan Klouda, Červený Kříž

In the winter of 2002, I was sick with an inflammation of the shoulder joint, unable to move my hand. I borrowed my Biomag from my sister and used it twice a day in my basic application. In three weeks I was totally fine.

Broňa Poláková, Nemyčeves

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.