Post-surgery conditions

Editor: | 27. June 2019
Stav po operaci - popis
Image: Post-surgery conditions

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Post-surgery conditions program: Use this program for post-surgery conditions requiring intensive recovery. Muscle relaxant and vasodilatory frequencies lead to increased metabolic turnover in the affected tissues, which accelerates the healing process and avoids complications.

Purpose of magnetic therapy application in post-surgery conditions

The low-frequency pulsed magnetic field is used to increase the oxygenated blood supply and hence the oxygen and nutrient supply required for the healing process by dilation of the afferent arterial circulation. At the same time, it releases and removes the metabolites and harmful substances that hinder the healing process.

Using magnetic therapy in post-surgery conditions

Post-traumatic and post-surgery rehabilitation focuses on a number of targets, such as: reduce pain, improve the range of motion and muscle activation, accelerate healing, prevent thrombo-embolic disease, etc. Post-traumatic and post-surgery rehabilitation treats the consequences of traumata of the muscoskeletal system (fractures, joint and muscle injuries) and conditions after orthopaedic, surgical and neurological operations. It is necessary that the patient actively cooperates by undergoing regular exercise or the application of rehabilitation methods that can be used at home. Rehabilitation uses a wide range of methods that are either combined or changed during the treatment process according to the progress of the patient’s condition. Electrotherapeutical rehabilitation methods – electrotherapy, magnetic therapy, etc. are parts of such care.

Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy has been used for decades, both in rehabilitation centres and in home care as an individual rehabilitation method. A minimum of contraindications and the simple control system (user-friendly even for senior users) predetermines it for individual home care as a continuation of started rehabilitation care and to provide maintenance and preventative care. Use mainly muscle-relaxant and vasodilatory frequencies and apply them to the affected area.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I use The Biomag device because of health issues with spine, cervical spine, pectoral spine, lumbar spine and cross-spine. The lumbar spine surgery and post-surgery wound were quickly and well healed in the opinion of the operating physician.

Ladislav Melich, Velký Osek

I use the medical mode after surgery of the slipped disc. I have no serious health issues at the moment. I feel alright, adequately to my health condition and age, which I see as a positive benefit in using the device.

Martin Polák, Prievidza

I had a left hip-joint surgery - a total endoprotease. 3 month later since I started using magnotherapy, which is 6 month from the surgery, I can walk without support sticks and with a full load.

Mgr. František Bartoňek, Šumvald

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.