Gout

Editor: | 25. May 2020

Do you feel pain in the joints of your hands or feet? Are they swollen? You may suffer from gout. Gout is not easy to diagnose in early stages. It often manifests by a sudden onset of pain and by a reddish big toe. See your physician to get examined. The exam will consist of blood draws and giving urine samples to evaluate the level of uric acid in order to recommend suitable treatment.

Dna - popis diagnózy
Image: Gout

Are you looking for a solution for gout?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Gout and its Causes

Gout (podagra, or arthritis uratica) is a  chronic metabolic disease. It is one of the most common manifestations of purine metabolism disorder. It is a disorder of the metabolism, where the levels of uric acid in the blood are increased.

Clinical symptoms, such as swelling of joints, redness and severe joint pain, appear in adulthood The most affected joints are in the big toe, heel, knee, wrist or fingers.

The inflammation dissipates after a few days or weeks, and an asymptomatic period starts. The next bout may come in a few months or even years.

What happens in the body during gout?

Uric acid and crystals of its salts accumulate in poorly blood-perfused tissues (e.g. in joint cartilage, areas surrounding joints, tendons and kidneys).

Inflammation which is accompanied by pain, redness and swelling develops, and this is followed by arthrotic changes. Arthrotic changes may lead to deformities and limited joint mobility. Kidneys may suffer with functionality damage.

Several factors contribute to the development of gout: excess consumption of food (especially meat) and alcohol, stress, tiredness, genetic predisposition, unhealthy lifestyle, excess weight or using some drugs (diuretics).

Gout Treatment – Rid yourself of the Issue

Treatment is based on keeping a strict diet of low levels of nucleoproteins.

Drugs decreasing production of uric acid or its faster excretion may be prescribed.

Sodium bicarbonate, lemon water or apple cider vinegar are natural ways to help reduce uric acid in the body.

Any treatment method that improves microcirculation of blood in affected joints and tissues and has an anti-inflammatory and analgesic effect is suitable.

3D Biomag pulsed therapy fulfils all the aforementioned requirements and can help people suffering from gout in significant ways by preventing acute states and reduces the damage to affected tissues.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Nucleoprotein – arises from the combination of nucleic acid and protein.
 • Diuretics – drugs promoting urination.
 • Hyperuricemia – high levels of uric acid in blood.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of podagra?

 • Has analgesic, anti-inflammatory and anti-swelling effect.
 • Helps with degradation of uric acid in joints by improving microcirculation.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effect of 3D Biomag pulsed therapy in patients with gout is mainly in the analgesic (pain-killing) effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

The device helps me a lot with healing asthma, joints and gout. I use the device for back pain almost every day.

Bohuslav Broučková, Dubenec

I use "medical program" for healing gout. It is not completely healed but it dampens the pain.

Jiří Šuchman, Studená

I have 3rd.-degree arthrosis, muscle rheumatism, gout., The pains have subsided after 5 months of using magnetotherapy and I now believe that I will be able to live a little more dignified.

Jaroslava Linhartová, Nová Včelnice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.