Cellulite (Orange Peel Syndrome)

Editor: | 25. May 2020

Can you see tubercular skin with pockmarks when you pinch it? Then you probably suffer from the first stage of cellulite and there is still time to resolve this issue by regular care of your skin.

Celulitida - popis diagnózy
Image: Cellulite (Orange Peel Syndrome)

Are you looking for a solution for cellulite?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Cellulite and its Causes

Cellulite (orange peel syndrome) or  lipohypertrophy is a disease with progressive degenerative changes to the subcutaneous adipose tissue.

Cellulite leads to disorders of the elastic and collagen fibres and to loss of elasticity and quality of skin. Fat gets deposited into the hypodermis, and microcirculation of oxygenated blood is reduced. This is followed by degenerative changes to the connective tissue, fibrotic changes,and skin gets the look of orange peel.

At the beginning, it seems like only an aesthetic problem. It may, however, gradually lead to severe health issues like varicose veins, varicose ulcers and vascular and lymph obstruction in the lower extremities.

Genetic predisposition has a part in women with bad venous and lymph circulation. Women suffering from constipation, liver and kidney function disorders, blood and lymph circulation disorders are more prone to cellulite.

Connection between varicose veins and cellulite has been proven.

Apart from unhealthy eating habits and insufficient exercise, both smoking and hormonal changes have their share in causing cellulite in women.

Cellulite Treatment – Rid yourself of the Issue

There is a wide range of devices and methods which help fight cellulite, like radio frequency energy treatment, carboxytherapy, lymphatic massage or cavitation.

Most of the methods use a similar principle – promote blood circulation in the area of cellulite and accelerate metabolism.

Various creams and gels promising degradation of subcutaneous fat in problematic areas may be used.

Keeping to a healthy diet helps as does burning fat by exercising,  such as doing squats, lunges, curtsy lunges, etc.

3D Biomag pulsed therapy helps significantly to resolve cellulite. Its goal is to improve microcirculation in the targeted area, enlarge transport capacity of the lymphatic system and help set physiological condition in hypodermis.

The treatment results in firming up skin and improving its quality – this effect is used not only in treating cellulite, but also treating wrinkles.

Fluid intake can be supplemented by magnetised water. Application of pulsed therapy may also be targeted on the area of the liver, so that it promotes detoxification of the whole body.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Lymphatic system – system that helps rid the body of waste and toxins from tissue; it consists of lymph vessels and lymph nodes.
 • Connective tissue – consists of cells and intercellular substance; it provides support to soft parts of the body.
 • Fibrocytes – types of cells, which make up most of the connective tissue.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of cellulite?

 • Improves microcirculation of oxygenated blood in the targeted area.
 • Helps rid the body of metabolites from dermis and hypodermis through the detoxifying effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on cellulite are supported by many studies: for one, a clinical study by Maurizio Ceccarelli and his team at Aephymed (International Centre for Study and Research in Aesthetic and Physiological Medicine). It proves that using 3D Biomag pulsed therapy (PEMF) to treat microcirculation disorders especially those in fat connective tissue can be considered to be a new and effective treatment procedure. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I've started with cellulite treatment in the middle of the January 2007. First effects have come after 4-6 sessions, the skin was smoother and deepening much shallow which makes me happy because the visual effect is spotable.

Agata K., Dąbrovy Górniczej

I regularly use the Regeneration and Cellulite program. I'm very happy with it.

Karin Císařová, Karlovy Vary

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.