Diabetes

Editor: | 14. November 2019

Do you often feel tired, are overweight and are prone to infections? Then you may suffer from diabetes. Temporary issues with sight might be a symptom of diabetes.

Diabetes - popis cukrovky
Image: Diabetes

Are you looking for a solution for diabetes?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Diabetes and its causes

Diabetes is a chronic disease of  permanent malfunction of converting glucose, which leads to heightened glucose levels and other changes in metabolizing protein, fat, and sugars. There are two types: type 1 (children and onwards) and type 2 (the elderly).

While type 1 is characterized by a complete lack of insulin in the body and usually starts in childhood or adolescence, type 2 develops from resistance to insulin – the pancreas produces insulin, but cells do not react to it appropriately. The most common cause of type 2 diabetes is obesity.

Diabetes mellitus is a serious metabolic disorder. There are more new cases of diabetes mellitus every year; it is a so called lifestyle disease. Diabetes shortens expected lifespan by 30 to 50 years . It contributes to higher mortality and invalidity.

Pathological changes can develop in nerve fibres (diabetic neuropathy) and small vessels (diabetic microangiopathy).

Long-term prognosis and quality of life of people affected by diabetes depends on development and seriousness of cardiovascular complications.

Possible complications (secondary health effects):

 • Diabetic retinopathy – a non-inflammatory disease of the retina, which may lead to blindness.
 • Diabetic nephropathy – may lead to kidney disease and to nephric failure.
 • Diabetic neuropathy – is damage of functionality and structure of peripheral nerves.
 • Macrovascular disease – includes ischaemic heart disease, cerebral stroke, peripheral vascular disease.

Moreover, health is further affected by hypertension (high blood pressure), high cholesterol levels, obesity or smoking. We are talking about Diabetic polyneuropathy.

Further development of the disease is affected by genetic predisposition, diet, physical activity, obesity and a range of other factors.

Diabetes – rid yourself of the issue

Drug therapy of diabetes is always determined by a physician based on the type of diabetes and examination results.

With type 2 diabetes, peroral antidiabetics (PAD) can be administered apart from insulin therapy. Peroral antidiabetics positively affect insulin resistance. Among the most common are Metformin, derivates of sulphonylurea, Glitazons a Incretins.

An insulin injection, insulin pen or insulin pump are used to administer insulin.

It is necessary to approach diabetes treatment in a complex way and to adjust lifestyle in order to prevent development of complications.

Physical activity and reducing diet can divert from further development of the disease. There is a lot of emphasis put on  limiting the intake of carbohydrates, cholesterol and animal fat, while it is highly recommended to increase the intake of fibre, poultry and fish meats.  To support treatment, it is possible to apply 3D pulse therapy.

3D Biomag pulse therapy helps diabetes symptoms.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Lifestyle disease  – a group of diseases connected with lifestyle.
 • Ischemic heart disease – disease of the heart, where there is an imbalance in the necessary amount of oxygen.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of treatment for diabetes?

 • Positively affects microcirculation of oxygenated blood.
 • Help with peripheral nerve regeneration.
 • Helps prevent Diabetic polyneuropathy.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulsed therapy (PEMF) in wound healing and regeneration of damaged nerves are supported by many studies. For one, a clinical study performed by the team of Rachel Lai-Chu Kwan from the Department of Rehabilitation Sciences at the Hong Kong Polytechnic University. It shows that pulsed therapy treatment (PEMF) can significantly improve microcirculation and promoted healing of ulcers at an increased speed with diabetic patients. It follows from the published text that 3D Biomag therapy can help with treating complications of the Diabetic Foot Syndrome, diabetic ulcers. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I'm happy with the Biomag device which I use against to diabetes, high blood pressure and paradentosis. Overall I feel better.

Oľga Horňáková, Tovarníky

I'm having diabetes for 45 years - you know the aftermath - diabetic polyneuropathy (joint pain, weakness, mildness..)But using your device the joint pain literally drop to minimum, so I don't feel pain when sleeping at night.

Štefan Minarovič, Lozorno

My wife used Biomag for diabetes and frequent leg pain. Our daughter used the device for difficulties with asthma and migraine. We use the Biomag every day.

Dušan Bača, Levice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.