Hand and Wrist Joint Inflammation

Editor: | 17. January 2020

Do you suffer from severe pain in the joints of your hand or wrist? Are there signs such as swelling, stiffness or redness? You may suffer from an inflammatory joint disease which can lead to limited mobility and deformities of the joint.

Záněty kloubů ruky a zápěstí - popis diagnózy
Image: Hand and Wrist Joint Inflammation

Looking for a solution for Inflammation?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Hand and Wrist Joint Inflammation and its Causes

Inflammation of hand and wrist joints can be infectious or non-infectious. The most common cause of non-infectious inflammation of small hand and wrist joints is rheumatoid arthritis. Exhaustion, weakness, lack of appetite and higher temperature are among the first symptoms.

Inflammation inside the joint causes swelling, pain and stiffness. The skin in the area tends to be warmer to the touch, and if the inflammation lasts a long time, it leads to damage to the cartilage and bone, so that there is destruction to the bone.

In most severe cases, layers of the articular surface disappear. That leads to deformities of the joint – such as when fingers turn towards the little-finger-side of the hand. Osteophytes also might grow on the finger joints.

The cause of rheumatoid arthritis is a disorder of the autoimmune system. The disease restricts the patient in performing everyday activities and can lead to permanent disability.

The risk factors for development of rheumatoid arthritis are:

 • Excess weight and obesity,
 • injuries,
 • excess strain on the joints by inappropriate and repeated movement.

Hand and Wrist Joint Inflammation Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment of infectious inflammation of hand or wrist joints is managed by administering drugs for eliminating the specific determined agent.

Treatment of rheumatoid arthritis is based on reducing pain and decelerating progression of the disease. Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs), non-steroid anti-rheumatics and corticosteroids are administered.

Support treatment may consist of 3D pulsed therapy and ultrasound therapy, laser, polarised light, galvanisation or thermotherapy.

Adjustments to patient’s environment and lifestyle are therapeutically important. Preventive measures lie within complex care of the immune system.

3D Biomag pulse therapy helps treat inflammation of hand and wrist joints.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.
 • Analgesic effect – pain suppressing.
 • Osteophyte – a bony protrusion in the joint.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of hand and wrist joint inflammation? 

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Helps improve mobility and prevents further damage to the joints.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The effect of pulse therapy (PEMF) on treating arthritis is supported by many studies, like the one by the team of R. Selvam in 2007, whose results were published in the scientific journal Life Sciences, which shows that pulsed therapy (PEMF) can repair the damage arthritis causes in the body. It follows from the above-mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help with treatment of rheumatoid arthritis due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We attack the spine, joints arthrosis, swelling of sinews and ankles with the Biomag device, to release leg cramps and fingers on the hands and on the spur.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

We bought your device about a year ago and I can say that it helps me and my wife with our health problems. It is mainly about back pain and varicose veins, which are permanent, temporary, and like wrist pain, headache.

Karel Kratochvíl, Humpolec

We purchased the device at the time when we were yet in full workload. Husband needed help with asthma, shoulder strain, back pain, knee and wrist pain treatment.

Marie Homolková, Čechtice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.