Herniated disc, nerve compression and radiculoneuropathy

Editor: | 29. November 2019

Do you suffer from back pain? Does the pain shoot up to the limbs? Then you may suffer from herniated disc, and due to its pressure and other degenerative changes to the spine on the nerve root, it can develop into the so-called radiculoneuropathy.

Herniated disc, nerve compression, radicular syndromes (vertebrogenic algic syndrome)
Image: Herniated disc, nerve compression and radiculoneuropathy

Are you looking for a solution for Herniated disc?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of herniated discs, nerve compression and radiculoneuropathy, and their causes

A herniated disc  the inner occurs when part of a disc slips into the spinal canal through a rupture in its perimeter. This slipped part either irritates or compresses nerves.

Should the herniated disc compress a nerve root, it can cause severe back pain. This pain can be accompanied by a tingling sensation and will worsen while coughing, moving or sitting for long periods.

Radiculoneuropathy develops as a result of pressure created by a herniated disc or osteophytes or through the effect of other degenerative changes to the spine affecting nerve roots.

The area to where pain spreads is dependant on exactly where the pressure is. Radiculoneuropathy also gives rise to a range of vertebrogenic pain syndromes, all of which are dominated  by spinal pain, such as:

 • acute cervical spine pain,
 • chronic cervical spine pain,
 • cervicocranial syndrome – accompanied by  pain shooting down the head,
 • cervicovestibular syndrome – a state in which a blocked cervical spine causes vertigo,
 • cervicobrachial syndrome – upper limb pain, where the root cause lies in lower part of the cervical spine,
 • radicular syndrome with symptoms manifesting in the upper limb,
 • thoracic spine pain,
 •  lumbago,
 • chronic  pain in the lumbar area and lower back,
 • radicular syndrome with symptoms manifesting in the lower limb.

The most significant cause of herniated disc is gradual wear and tear, weakening, and the strain of everyday life.

Other factors can contribute as well:

 • little physical activity,
 • improper physical strain on the spine while working,
 • excessive and unsuitable sports.

Herniated disc, nerve compression and radiculoneuropathy treatment – rid yourself of the pain

Specific methods of treatment are chosen by the physician based on individual symptoms and cause.

In the acute stage, bedrest is recommended and pain is mitigated through administering analgesics. Muscle relaxants are also administered in order to relax muscles in the affected area of the spine.

Local injection and corticoids can be administered. The affected area of the spine is temporarily fixed by a neck brace or lumbar support.

To achieve a more significant pain-soothing and muscle-relaxing effect, physical therapy is used: for example, in the form of 3D pulse therapy.

After treating the acute stage, physiotherapy is immediately initiated in order to help with muscle imbalance (uneven use of muscle groups). Persistent serious cases call for surgical intervention.  3D pulse therapy can be applied as way of preparation for surgical intervention and later in convalescence and even later as a precautionary measure for further degenerative changes.

3D Biomag pulse therapy helps treating herniated disc, nerve compression, radiculoneuropathy and vertebrogenic pain syndrome.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Muscle disbalance – uneven use of muscle groups.
 • Cervicocranial syndrome – disorder of the cervical spine where pain shoots up to the head.
 • Cervicobrachial syndrome – pain in the upper limb, which has its cause in the lower part of cervical spine.
 • Cervicovestibular syndrome – a condition where blocked cervical spine causes vertigo.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of herniated disc?

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Has a regenerative and muscle relaxing effect.
 • Can be used in home care thanks to being easy to control.
 • Is a solution not needing extra medication.
 • Is a non-invasive form  of treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The most clinically significant effects of 3D Biomag pulse therapy in patients suffering from herniated disc, nerve compression or radiculoneuropathy lies mainly within the analgesic and anti-oedematous effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I've been using Biomag for 10 years. It mostly helps me with the cervical and lumbar spine. I shortened the treatment of prolapsed discs, thanks to the device.

Adolfa Wieczorová, Radim u Kolína

I use the Biomag device with very good effects on the musculoskeletal pains resulting from the vertebrogenic syndrome. Furthermore, it is used for insufficient limb blood circulation and occasional inflammation of the bladder.

Jana Jurčeková, Hroznova Lhota

I use Biomag for relaxation of the spine after prolapsed disc surgery and relaxation of the stiff muscles and fatigue. We are happy with the device, we use it daily.

Regina Křenová, Jindřichův Hradec

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.