Frozen shoulder (Adhesive capsulitis), shoulder pain syndrome

Editor: | 29. November 2019

Do you feel intense pain in your shoulder while moving and while resting? Does pain prevent you from sleeping? If mobility is restricted in all ways, but especially rotating the arm above shoulder level, you may suffer from frozen shoulder syndrome.

Zmrzlé rameno - popis syndromu zmrzlého ramene
Image: Frozen shoulder (Adhesive capsulitis), shoulder pain syndrome

Are you looking for a solution for frozen shoulder?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Frozen Shoulder and its causes

Shoulder pain syndrome is a disorder of the shoulder joint. Tendons and their attachments get damaged by reoccurring microtraumas (hard to notice injuries). Calcium deposits start forming in the affected area. Calcification of tendons and bursas (small sacks found around joints) are visible in x-ray images.

Shoulder pain syndrome is accompanied by severe pain. It makes full mobility of the shoulder impossible.

The so-called frozen shoulder is a form of shoulder pain syndrome. In cases of frozen shoulder syndrome, after the painful acute phase, the shoulder gradually stiffens or freezes.  This is a reaction of the fibrous capsule to the damage.

There is a wide range of causes of the frozen shoulder:

 • Injury to the shoulder, excess strain or chilling of the shoulder,
 • degenerative or inflammatory causes,
 • infectious and neurological causes.

There can be secondary metastases in the bone during lung, breast, thyroid, kidney or prostate cancer that lead to pain manifesting in the shoulder area.

Pain in the shoulder as a result of spondylosis in the cervical spine area is another common occurrence.

Frozen shoulder syndrome treatment – rid yourself of the pain

Frozen shoulder treatment is based on  solving the cause.

The main aim of the treatment is to prevent pain occurring during shoulder pain syndrome. Pharmacological tools are used in the form of analgesics, non-steroid anti-rheumatics and local corticoids.

Physiotherapy and exercise is an integral part of the treatment. We recommend some exercises from your physiotherapist. These will help you maintain or increase mobility in the shoulder. 3D pulse therapy and ultrasound therapy are used as a part of physical therapy. In serious cases, surgical intervention is required.

3D Biomag pulse therapy helps treating Frozen shoulder syndrome.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Analgesics – pain supressing drugs.
 • Local corticoids – corticoids (steroid hormones used for its anti-inflammatory effect) administered locally.
 • Microtrauma – small and most often unnoticed injury.
 • Non-steroid anti-rheumatics – non-steroid drug having analgesic, anti- inflammatory and antipyretic effects.
 • Spondylosis – degenerative disease of vertebrae.
 • Bursa – a small sack found near joints and tendons that decreases friction in places of great pressure and movement.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy for frozen shoulder and shoulder pain syndrome? 

 • Helps soothe pain and improves mobility.
 • Has an anti-inflammatory effect and can bring general relief.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The effects of pulse therapy (PEMF) on frozen shoulder are supported by many studies. For example,. by a clinical study by doctors in England and Italy conducted in 2015 on 66 patients who underwent surgical operations on ruptured rotator cuffs. The study confirms that pulse therapy (PEMF) is an appropriate supporting treatment of the frozen shoulder . It follows from the abovementioned that 3D Biomag therapy can help mitigate post operation pain and stiffness of the shoulder due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

In winter 2002, I suffered from shoulder joint inflammation, I could not move my hand. I borrowed the Biomag device from my sister and used it twice a day in a basic application. I was totally fine within 3 weeks.

Broňa Poláková, Nemyčeves

I use the Biomag magnetotherapy device in case of difficulties with the spine, knee and shoulder joints. I am 63 years old and since I've used Biomag device my difficulties are only minimal.

Emil Wantuła, Siemianowice

As a masseur, I highly recommended magnetotherapy to all my clients. Outstanding results are at the back muscles that are stiff cold, blowing. Further, in infants with cerebral palsy in conditions after cerebrovascular events, and stiff shoulders ...

Lenka Vidurková, Vracov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.