Extremity ischaemia (Ischemia)

Editor: | 8. January 2020

Do you feel the sensation of cold limbs? Does pain make you take breaks while walking and with time wake you up from sleep? Then you probably suffer from ischemia. It may result in tissue necrosis and creation of ulcers. In final stages, the limb might be in danger of amputation.

Ischémie končetin - popis diagnózy
Image: Extremity ischaemia (Ischemia)

Are you looking for a solution for extremity ischemia?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Extremity Ischemia and its Causes

Extremity Ischemia causes an insufficient supply of oxygen and nutrients to the muscles and tissues. This results in a variety of trophic changes, which may lead to amputation of a limb.

With lower extremity ischemia, the disease affects arteries in legs and causes a narrowing or occlusion of the arteries.

The most common cause of narrowing or occlusion is atherosclerosis (hardening of the arteries), thrombus (blood clot), Buerger’s disease and vasoconstriction of arteries.

Upper extremity ischemia is far less common than the lower extremity one; Raynaud’s phenomenon, a disease often called “white fingers”, is a common form.

Acute extremity ischemia is symptomized by sudden and severe pain in the limb, paleness of the limb with no swelling, impalpable pulse beyond the occlusion of the artery, impossibility to move the limb and changed sensation.

The main risk factors in developing the disease are:

 • smoking,
 • lack of exercise,
 • advanced age,
 • psychological stress,
 • obesity,
 • high level of cholesterol,
 • high blood pressure,
 • diabetes and others.

Extremity Ischemia Treatment – Rid yourself of the Pain

This disease requires specialised vascular examination and timely start of treatment based on the stage and location of the disease. The main goal is to improve arterial blood circulation and to avoid amputation.

Adjustments to the lifestyle and elimination of risk factors like smoking, stress, weight reduction and managing diabetes are important.

The main goal of pharmacological treatment is to reduce platelet aggregation and creation of blood clots (antiaggregation therapy). Some drugs can directly affect arteries and cause their dilation (vasodilation therapy).

Regular physical exercise and rehabilitation are important.

Acute extremity ischemia requires immobilization, covering and bracing the limb, administering heparin, analgesics and calming the patient.

In cases where there is a defect on the limb, wound healing tools and methods are utilised. Moist wound healing is one of those tools. Physical therapy in the form of 3D pulsed therapy or ultrasound therapy are also part of treatment.

3D Biomag pulse therapy helps significantly to solves issues caused by lower extremity ischemia.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Trophic changes – changes to the skin (skin is drier, colder, peels, skin defects develop, there is local hair loss,..).
 • Buerger’s disease (Thrombangiitis obliterans) – diseased characterised by inflammation of arteries and veins in lower and upper limbs (mainly in smokers).
 • Vasoconstriction or constriction of vessels – process, where vessels get constricted, affects mostly arteries and veins.
 • Atherosclerosis – hardening of the arteries as a result of plaque building up in arterial walls.
 • Moist wound healing – a method of wound treatment based on creating optimally moist environment on the wound.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of extremity ischemia? 

 • Vasodilation effect takes place.
 • Microcirculation of oxygenated blood and nutrients in the exposed tissue is stimulated.
 • Creates better metabolic conditions in the exposed area.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on reducing spinal pain are supported by many studies: for one, a clinical study from 2013 performed by the research team of Y. Pan at the department of internal medicine of the 92th hospital in Nanping, China. It proves that a pulsed magnetic field improves blood perfusion and creation of new blood vessels in cases of acute lower extremity ischemia. It logically follows from the above mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help significantly with treating patients with extremity ischemia. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I had a pain in the lower limbs near the tibia, I think it was a vascular or venous problem. The device helps relieve the pain and I feel better.

Jiří Novák, Dolní Bousov

I suffer from cramps of the entire legs, especially in the feet and calves. I apply the treatment every day. Convulsions ceased and a feeling of foot fatigue about a month later.

Milan Vocílka, Nová Včelnice

We use Biomag against to back pain, cervical spine and extremity ischemia. We are happy with the effects thanks to the relief it brings us.

Rudolf Pekárek, Žandov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.