Nerve Compression (chronic)

Editor: | 19. December 2019

Do you suffer  from pain which gets better with time but eventually comes back? Is the pain accompanied by a tingling sensation, decreased sensitivity and limited mobility of the affected area? Nerve compression may be one of the causes.

Nerve compression (chronic)
Image: Nerve Compression (chronic)

Are you looking for a solution for nerve compression?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Chronic Nerve Compression and its Causes

Nerve compression can take place in many parts of the body. The cause may be swelling, injuries, tumours, inflammation and other health issues.

As opposed to the acute state, chronic nerve compression means permanent issues, which get temporarily better or worse. These issues are often a result of degenerative changes to the spine.  

Chronic nerve compression can occur during arthrosis. Arthrosis in the spine area leads to compression of radicular nerves, which manifests itself by severe pain, most commonly in the lumbar and sacral segments of the spine. Developed stages can lead even to paralysis.

Chronic nerve compression is often a result of developed entrapment syndrome. Entrapment syndrome is when nerves, blood vessels  and tendons are compressed in a narrow area between bones and fibrous structures.

The compression can be caused by:

 • long- term unilateral strain,
 • vibration, cold or pressure from work tools,
 • Unsuitable position of the body.

This can lead to carpal tunnel syndrome, compression damage of the ulnar nerve or compression damage of the peroneal nerve at the head of the fibula and a range of other conditions.

Nerve Compression Treatment – Rid yourself of the Pain

Nerve compression treatment is always based on resolving the cause.

In cases of compression of the root nerve of the spine, rehabilitation and physical therapy are commenced.

With entrapment syndromes, treatment aims to decrease strain by applying a brace. Mitigating pain and preventing inflammation can be supported by administering non-steroid anti-rheumatics. 3D pulsed therapy can soothe pain and slowly decrease inflammation connected to the condition.

In advanced stages of arthrosis there is often need for surgical intervention. Surgical treatment is indicated in severe stages of the condition. Medium and severe damage in entrapment syndrome also requires surgical treatment.

3D Biomag pulse therapy helps treat chronic nerve compression.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Chronic state – state with gradual and long-term development
 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.
 • Carpal tunnel syndrome – a collection of symptoms caused by compression of nerves, vessels and tendons in a narrow passage leading from the forearm to the palm of the hand.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of herniated disc?

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-oedematous, regenerative and muscle relaxing effect.
 • Can be used in home care thanks to being easy to control.
 • Is a solution not needing extra medication.
 • Is a non-invasive form  of treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on chronic nerve compression is supported by many studies, like the one by the research team of C. Thuile and M. Walzl performed on 92 patients in Vienna. It shows significant potential of pulsed therapy (PEMF) to mitigate pain in patients with lumbar radiculopathy and headrest syndrome. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce pain with chronic nerve compression. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I use the magnetotherapy device always after a larger workload while working in the garden, which causes back pain. I'm satisfied with Biomag.

Helena Petrová, Brno

I've used the pulse magnet for over a year and I'm very happy with it. I use it for painful sciatica, stiff hands, lowering blood pressure, abdominal pain. I do not go for injections since I have the device.

Rudolf Zubrík, Podolie

I use the device for knee arthrosis, shoulder and hip - joints, sciatica, kidneys and back pain. These difficulties have subsided.

Jaroslav Vomáčka, Praha

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.