Arthrosis of the spine

Editor: | 10. December 2019

Do you feel pain in your back while moving or resting? One of the possible causes may be arthrosis of the spine. Arthrosis limits mobility, the spine is stiff and one has trouble moving in the morning or after a period of inactivity.

Arthrosis of the spine
Image: Arthrosis of the spine

Looking for a solution for Arthrosis of the spine?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Arthrosis of the Spine and its Causes

Arthroses are one of the most commong diseases of the movement apparatus. Arthrosis of the spine is a serious form of this disease and can lead to paralysis.

There are degenerative changes to the vertebrae and intervertebral discs, possibly with compression to the radicular nerves.

Among arthrotic disease of the spine are:

 • spondyloarthrosis – a degenerative disease of intervertebral joints,
 • spondylsis – a degenerative disease of the vertebral body.

Spondyloarthrosis  is accompanied by growth of osteophytes on intervertebral joints. There is limited mobility of the spine due to these changes and compression to the spinal root.  This compression results in radicular pain.

Spondylosis leads to degenerative changes in vertebral bodies and to growth of osteophytes. These osteophytes can grow to a size where two vertebrae can be fused together, so that that segment of the spine is immoblised. Radicular pain tends to shoot along the nerve.

The pain is severe, and at the beginning, it manifests after exertion. In later stages of the disease, the pain manifests even while resting.

Cause of arthrosis of the spine is not proven.

Factors contributing to progress of the disease:

 • excess strain on the spine caused by sport activity or particular jobs,
 • injuries causing damage to the vertebrae,
 • some metabolic disorders,
 • chronic alcoholism (ethylism),
 • smoking.

Arthrosis of the Spine Treatment – Rid yourself of the Pain

Conservative treatment through rehabilitation and physical therapy should be commenced first.

Relief from acute pain is brought by analgesics and anti-inflammatory drugs (paracetamol, ibuprofen). It is not advisable to use these long-term.

Food supplements like glukosamin, chondroitin sulphate or hyaluronic acid are recommended.

Surgical intervention is often needed in advanced stages of the disease.

The ideal precautionary measure of arthrosis is weight reduction along with regular and appropriate physical activity. Sufficient physical activity strengthens muscles and stabilises joints.

In order to slow down development of the disease, treating symptoms and postponing or preventing surgical intervention rehabilitation treatment in the form of 3D Biomag pulse therapy can help.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Ethylism – chronic alcoholism.
 • Spondyloarthrosis – a degenerative disease of intervertebral joints.
 • Spondylsis – a degenerative disease of vertebral bodies.
 • Osteophyte – a bony protrusion.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Arthrosis of the Spine: 

 • Helps soothe pain resulting from arthrosis.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Improves mobility.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing pain in arthrosis of the spine is supported by many studies, like the one performed on 34 patients by a research team of S.T. Sutbeyaz in Ankara in 2006. It confirms significant reduction of pain in patients suffering from cervical osteoarthritis who had pulsed therapy (PEMF) treatment applied. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce pain and increase mobility in arthrosis and arthritis of the spine patients due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Before starting treatment with magnetotherapy, I had severe pain in the hip, neck and lumbar spine and shoulder joint. During the treatment period, I have to say that the difficulties in each case are receding. They are no longer so intense and frequent.

Jaroslav Soldán, Břidličná

Magnetotherapy generally alleviates back pain and spine pain. I've been using it for 2 years, switching programs. It will not cure the issues, but it will ease so much that I can move, I do not have to go to rehabilitation anywhere and I can be treated at home when I need it at home.

Jaroslav Šabatka, Protivín

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.