White fingers (Raynaud’s syndrome)

Editor: | 10. October 2019

Does it happen to you that your hands get cold and your fingers go white, and that their sensitivity and mobility decreases? It could be Raynaud’s syndrome. Decreased blood perfusion can be a result of a poor lifestyle or a more serious illness.

Bělání prstů - popis Raynaudova syndromu
Image: White fingers (Raynaud’s syndrome)

Are you looking for a solution to White Fingers?

Would you like to get rid of your issue?

Characteristics of White Fingers (Raynaud’s Syndrome), and its causes

Raynaud’s syndrome is a local vasospastic disorder. It is manifested by attacks of vascular spasms in the fingers and toes, and is asociated with discoloration; the so-called „dead“ fingers or toes (digiti mortui) are seen as white. This is followed by red coloration of the fingers, which is caused by renewed dilation of vessels and accelerated blood flow.

In these phases, decreased sensivity in fingers, cold, pain and a tingling sensation can be felt.

Raynaud‘s syndrome must be distinguished from Raynaud‘s disease.

While Raynaud’s disease makes life unpleasant through the above mentioned manifestations, Raynaud’s syndrome can lead to a long-term decrease or cessation of blood flow.

In cases of Raynaud’s syndrome, it is a co-morbidity of more serious diseases:

 • rheumatic,
 • arterial,
 • neurological,
 • cancer, and other diseases.

The most common causes of a Raynaud’s syndrome flare-up is cold, moisture, air circulation or exertion.

White fingers is most freqently suffered by female smokers.

Treatment of Raynaud’s syndrome – get rid of your problems

The first goal of examination is to find out whether it is only reactivity of vessels (Raynaud’s disease) or a complex disease (Raynaud‘s syndrome).

Proposed treatment and future follow ups are dependant on correct diagnosis.

The core point of non-pharmacological treatment is to decrease stress and large fluctuation of emotions, which can lead to the development of symptoms.  It is best to avoid cold and to keep one’s hands warm, use gloves in winter and to immediately stop smoking.

Pharmacological treatment consists of a calcium channel blocker, which relaxes the smooth muscles of blood vessels long-term.

3D Biomag pulsed therapy helps supress symptoms of White Fingers (Raynaud‘s syndrome).

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Raynaud’s phenomenon – a type of vasoneurosis characterised by a significant whitening of fingers caused by cold, which then go blue and later red, accompanied by pain.
 • Vasoneurosis – a dysfunction of blood vessels symptomised by bad blood perfusion of specific parts of body, e.g. hands.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy in case of white fingers?

 • Vasodilation effect is applied.
 • Stimulates microcirculation of oxygenated blood and nutrients in exposed tissue.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

From the clinical point of view, the most significant effects of Biomag 3D pulsed therapy in patients with White Fingers lies in the vasodilation effect (improving blood perfusion) and in the spasmolytic effect (relaxing spasms).

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We are happy with the Biomag device, which is used every day and it speaks for itself. I highly recommend the device to everyone because the sooner you use it in the on-going health problems, the easier it will be to alleviate or eliminate these problems.

František Zeman, Semily

The entire family use pulsed magnetotherapy. My mother has finally healed from a hard disease. Today, pulsed magnetotherapy has an irreplaceable role in our home, actually fulfilling the function a "home doctor".

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.