Vasodilation – improved blood circulation

Editor: | 27. June 2019
Vazodilatace - zlepšení prokrvení
Image: Vasodilation – improved blood circulation

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Vasodilation – improved blood circulation program: The low-frequency pulsed magnetic field of Biomag devices improves blood circulation via modification of the polarisation of red blood cells by inducing a positive charge. It acts against the stacking (coin-roll formation) of red blood cells as it causes their re-dispersion, thereby increasing the surface area capable of binding and carrying oxygen. Blood which has passed through a magnetic field has a greater ability to bind oxygen (it is easier to oxidise). Polarisation of red blood cells improves the muscle tone of blood vessels, arteries and capillaries – causing their dilation (vasodilation) and enhancing the supply of oxygenated blood and nutrients to the tissues and faster removal

Using magnetic therapy for improved blood circulation

Low-frequency pulsed magnetic therapy has a positive effect on blood cell plasticity. More flexible blood cells can better adapt to “obstacles” in the vasculature. At the same time, the magnetic field reduces the risk of blood clots (thrombi). Furthermore, low-frequency pulsed magnetic therapy activates the parasympathetic nervous system and promotes the efflux of Ca2+ ions, which leads to a relaxation of the blood vessel muscles (especially pre-capillary sphincters) and subsequent vasodilation. All this contributes to harmonisation of the heartbeat, circulation and blood pressure (Chvojka).

Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy has proven successful mainly in mild forms of ischaemic heart disease but also in lower and upper extremity ischaemia, non-healing leg ulcers and in all perfusion disorders. No recanalisation of already obstructed vessels occurs, but collateral circulation in the skin and muscle tissues is greatly dilated. The vasodilatory effect is desirable in vascular system disorders with an impaired flow of oxygenated blood, e.g. in lower and upper extremity ischaemia and ischaemic disease of the heart and brain. In other words, wherever increased perfusion helps heal and improve the function of tissues and organs. It also has additional anti-inflammatory effects.

Application of magnetic therapy for improved blood circulation

To improve blood circulation, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is used topically at a frequency range of 36-44 Hz on the affected parts of the body and combined with targeted programs according to the needs of the respective diagnoses.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

To whom who suffer from extremity ischaemia, use the applicator under the calves and feet, it incredibly makes your legs blood circulation better.

Rudolf Blaščok, Stará Bělá

We suffer from extremity ischaemia in the lower limbs and pain in calves. I can feel the magnetotherapy helps us. In addition, I can magnet the drinking water to drink and the soft fruit. We keep the device with us whenever it can be used.

Danuše Sobotková

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.