Cystitis Acuta – Urinary Bladder Inflammation

Editor: | 7. April 2020

Do you often feel the urge to urinate? Do you feel pain and burning while urinating? Did you notice abdominal pain and cloudy urine with possible traces of blood? You may suffer from cystitis (urinary bladder inflammation) and it is necessary to see your physician.

Zánět močového měchýře - popis diagnózy
Image: Cystitis Acuta – Urinary Bladder Inflammation

Are you looking for a solution for cystitis?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Cystitis and its Causes

Urinary bladder inflammation (cystitis acuta) is a bacterial infection. The efferent urinary tract usually gets infected via contagion originating in the large intestine microflora ascending into the urinary tract.

It is symptomized by pain in the abdominal area with the urge to urinate and elevated temperature. The pain aggravates at the beginning and end of urination. Haematuria (blood in urine) occurs occasionally. In advanced stages, there is fever, shivers, discharge from the urethra and back pain.

If cystitis is not treated properly, complications may arise. That means spreading into kidney tissue.

The disease often affects young women and has a tendency to reoccur. It is female anatomy in the urethral area that makes them more susceptible to infection. Other groups more prone to cystitis are pregnant women and people suffering from diabetes.

Weakening of the body, fatigue or hypothermia are the usual causes.

Cystitis Treatment – Rid yourself of the Issue

Antibiotics or chemotherapeutic agents are administered as part of treatment, depending on the detected contagion.

Rest and increased fluid intake are recommended. Fluid intake is important because it helps flush bacteria out of the body through voiding. Plain water and herbal infusions are best for this purpose. Consuming cranberries has also shown good results.

Follow-up treatment is necessary after solving the acute stage in order to avoid relapse. Rest, increased fluid intake, boosting one’s immune system and prevention of hypothermia are highly suggested.

3D Biomag therapy can be utilized for treating cystitis. Its goal is to reduce acute pain and spasms, and to stimulate and accelerate healing.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Nephrology – medical specialty that is concerned with diagnostics and treatment of diseases affecting kidneys, transplantation and with dialysis.
 • Genitourinary medicine – medical specialty that is concerned with diagnostics and therapy of diseases affecting male genital and excretory system.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy for cystitis?

 • Has a preventative effect – stimulates immunity.
 • Reduces pain and spasms.
 • Stimulates healing and enhances antibiotic treatment effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on cystitis pain are supported by many studies: for one, a clinical study performed by a medical team in Moscow working in the fields of nephrology and genitourinary medicine. It proves that a combined treatment of urinary tract inflammation with pulsed therapy (PEMF) and laser therapy is useful and successful. It logically follows from the published text that 3D Biomag pulse therapy can help significantly with treating patients suffering from these issues. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I had the bladder issues so I started using the device for all my problems 3 times a day. I'm using the device as a prevention 2 a day at this time, I'm very happy with it.

Jarmila Merbitzová, Chlumec

I use the device for many "ailments" - high pressure, diabetes, hips, urinary tract, spin, etc. The problems have calmed down.

Alena Kasalová, Turovce

I've tried the device for ovarian and urinary tract infections treatment. I'm so thrilled how the device helped me to change cycle, which did not even make antibiotics for years.

Paní Beata, Hurbanovo

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.