Ulcers – Healing Chronic Arterial and Venous Ulcers

Editor: | 16. March 2020

Is the skin on your leg turning red and getting thinner? Is there swelling and pain? Is hair receding? It may be the initial stage of varicose ulcer. Any injury to the skin may be the opportunity for a varicose ulcer to develop. Ulcers may extend both in width and length. Do not postpone seeing your physician as there is a wide range of treatment options.

Arteriální a žilní vředy - popis
Image: Ulcers – Healing Chronic Arterial and Venous Ulcers

Are you looking for a solution for ulcers?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Arterial and Venous Ulcers and their Causes

As a result of changes to veins in the lower limbs, surface tissues disintegrate and varicose ulcers develop. Ulcers are a chronic disease characterised by loss of skin integrity.

About 1% of the population suffers from this disease. The defect affects varying depths of skin and subcutaneous tissues.

Ulcers may develop from arterial causes in advanced stages of lower extremity ischemia that was caused by atherosclerosis. These are classified as arterial ulcers and develop most commonly in toes and heels.

In most cases, ulcers develop based on venous insufficiency in lower extremities. The supply of oxygen and nutrients is reduced, which impedes the healing process. In this case, we are talking about venous ulcers.

The main risk factors are:

 • hereditary predisposition to loss of venous wall elasticity,
 • varicose veins,
 • higher age,
 • History of deep vein system inflammation,
 • diabetes,
 • sedentary job or standing for extended periods of time,
 • insufficient exercise
 • obesity,
 • multiple pregnancies.

An ulcer on the leg is an entryway for infections, erysipelas (rose) is a common complication.

Arterial and Venous Ulcers Treatment – Rid yourself of the Issue

The goal of the treatment is to eliminate the causes that lead to the disease, or to at least compensate for the accompanying diseases (comorbidities).

Restoration of the venous system to a properly functioning one is essential for healing ulcers.

Among the tools that help are:

 • bandaging,
 • exercising,
 • weight reduction,
 • debridement – removal of necrotic tissue,
 • local antibiotics,
 • preparations that promote healing,
 • special bandages – e.g. moist wound healing,
 • protection of healthy neighbouring skin.

If the varicose ulcer is too large and complete healing is not possible, the next step is surgical treatment. In some cases, damage to the vascular system is so extensive that amputation of the extremity may be necessary.

Venoprotective drugs or vasodilators (drugs expanding vessels) are administered, and rehabilitation treatment is necessary.

Healthy diet and maintaining adequate weight are both important parts of comprehensive treatment.

3D Biomag therapy supports comprehensive treatment of ulcers, and its goal is to promote healing and regenerative processes and to create the best conditions for healing and viability of endangered tissues.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Venoprotective drugs – drugs promoting strength of venous walls.
 • Vasodilators – drugs expanding veins.
 • Moist wound healing – a method of wound treatment based on creating optimally moist environment on the wound.
 • Erysipelas (or rose) – deep inflammatory infectious disease of the skin that is caused by Streptococcus.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of arterial and venous ulcers?

 • Stimulates microcirculation of oxygenated blood and nutrients in targeted areas.
 • Locally creates better metabolic environment for healing.
 • Has beneficial vasodilating effect on precapillaries and capillaries.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on arterial and venous ulcers are supported by many studies: for one, a clinical study performed on 26 patients by a team from the Research Department of Juárez Hospital in Mexico City and whose results were published in Archives of Medical Research. It confirms significant effect and safety of pulsed therapy (PEMF) during varicose ulcer treatment. It logically follows from the above-mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help significantly with treating patients with these issues. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I'm satisfied using magnetotherapy. My spine pain relieved, my bruised ulcer was after treatment healed, and I did not even have any spasms in my legs.

Božena Húšková, Závod

Health problems have subsided and leg ulcers have also partly healed. We are very happy with the device.

Josef Zhříval, Nové Heřminovy

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.