Trigeminal nerve pain

Editor: | 9. January 2020

Do you feel pain after consuming cold beverage, breathing in cold air or brushing your teeth? Does this pain feel like being hit by electric current which flows through your face? Then you may suffer from trigeminus nerve pain, which is considered to be one of the most intense pains.

Trigeminal nerve pain
Image: Trigeminal nerve pain

Looking for a solution for trigeminal neuralgia?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Trigeminal Nerve Pain and its Causes

Trigeminal neuralgia is a chronic condition of the trigeminal nerve (nervus trigeminus).

It is characterised by jolts of excruciating pain that affect half of the face. The patient can be completely paralysed with pain.

These jolts of pain come in irregular intervals. In most cases, it is possible to see what the trigger is. Common triggers may be chewing, brushing one’s teeth, or even mundane stimuli like touching the face with the tip of a finger or feeling a draft.

Causes of neuralgia may vary.

Primary form of the condition does not have a clearly determined cause. It affects individuals in middle and higher age. Pain comes in sudden unilateral attacks in the area of the cheek, eye or lower jaw.

Secondary form is caused by irritating the nerve by various health issues and appears anywhere along the nerve and in any age. Inflammation, injuries or even tumours may be the cause. Especially tortuous pain is a result of herpes zoster complications.

Trigeminal Nerve Pain Treatment – Rid yourself of the Pain

Until recently, administering drugs was the only conventional way of treating trigeminal neuralgia.

Drug treatment only helps a specific number of patients and has many side effects. One of the commonly-prescribed drugs are anti-convulsion preparations, which have been found to have good effect on the condition (like carbazepamine). If the cause cannot be determined, the goal is to soothe pain.

In some cases, surgical intervention is considered. Surgical treatment, however, only helps with some causes of the condition.

Despite intense research of the problem and its solutions, there is a large number of patients who do not react well to these treatment methods.

3D pulsed therapy is a significant support and symptomatic treatment of trigeminal nerve pain. Timely and daily applications may prevent transition into the chronic form and general exacerbation of the condition.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Nervus trigeminus – trigeminal nerve.
 • Carbamazepine – drug from the group of iminostillbenes. It is used for treating epilepsy or trigeminal neuralgia.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of trigeminal nerve pain? 

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-inflammatory effect.
 • Can be applied in home care due to its user-friendly control.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag therapy in patients with trigeminus pain is the analgesic effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Husband used the device for a long time to the injured trigeminal nerve damaged during dental surgery. I have successfully used after the meniscus surgery. I could walk without a crutch almost 14 days after surgery.

Pí. Hermanová, Karviná

I used the Biomag first time for a headache with suspicious of the trigeminal nerve. The result: pain has receded.

David Jaroslav, Nový Jičín

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.