Traumatic neural dissection – damaged peripheral nerve

Editor: | 27. June 2019
Přerušení nervu po úrazu – popis diagnózy
Image: Traumatic neural dissection – damaged peripheral nerve

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Traumatic neural dissection – damaged peripheral nerve program: The most common cause of neural dissection is a cutting injury with a sharp object, which may result in a partial interruption or complete dissection of the nerve. Further nerve damage may result from contusion or compression by bones or blood clots during traumatic injuries. Treatment is aimed at restoring the function of the damaged peripheral nerve. Early surgery (suturing or elongation of the dissected parts of the nerve) and long-term rehabilitation are crucial for the success of the treatment. Restoration of the nerve’s function may take several months.

Using magnetic therapy in neural dissection (damage)

In neural dissection (damage), Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is a suitable method for long-term rehabilitation and one of its great advantages is the possibility of performing home applications devices for home care, without the need to interrupt intensive rehabilitation programs. It significantly accelerates the healing process of the injured nerve and its restoration to full function. We apply treatment topically to the damaged nerve and to the surrounding area on a long-term basis, preferably several times a day. The effects of low-frequency pulsed magnetic therapy have been repeatedly demonstrated in many experiments – experimentally cut nerves in the extremities of experimental animals regenerated faster, and the healing of dissected nerves was accelerated by magnetic therapy. Histologically, a significant difference has been found between the treated and untreated (control) nerves. In the treated nerves, up to 20 times more nerve fibres were found at the dissection site in stained samples. In addition, no signs of peripheral nerve degeneration have been observed in irradiated samples (Chvojka).

Application of magnetic therapy in neural dissection (damage)

In neural dissection (damage), apply programs at a range of 10-50 Hz with prevailing vasodilatory and healing effects. A suitable type of applicator should be selected according to the affected location.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

The device was used after hard pelvic injury with permanent consequences, where nerves left damaged, hence it was very difficult to move, only with the walking stick. Using the device regularly my health condition has greatly improved.

Ludmila Střihavková, Hostěradice

I use the Biomag device for everyday rehabilitation of the organism and as an illness prevention. I use the treatment programs for faster healing in case of injuries. I'm convinced this device can prolong my ice hockey career.

Ladislav Lubina, Pardubice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.