Temporomandibular (Jaw Joint) Pain

Editor: | 30. January 2020

Do you suffer from pain in the area of your jaw joint? Does it radiate into your teeth, neck or head? Can you hear a clicking or popping noise and feel restriction when you open your mouth? One of the jaw joint disorders may be at fault

TMJ (jaw joint) pain
Image: Temporomandibular (Jaw Joint) Pain

Are you looking for a solution for jaw joint pain?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Temporomandibular Pain and its Causes

The jaw, or temporomandibular, joint (TMJ) is one of the most complicated and busy joints in the body.

Pain in the joint may appear while using the jaw or even at rest. It may be present only in the joint or radiate into the neck, teeth, head or the ear. Sometimes, clicking or popping noises can be heard, or restriction can be felt when opening the mouth.

Causes of development of the disease and consequential pain of the jaw joint may vary.

The issues may arise as a result of injury, arthrosis or arthritis. Clenching one’s teeth due to stress may lead to temporomandibular pain. Change of bite as a result of tooth extraction or application of wrong filling may also cause issues.

Cooperation of specialists from multiple medical fields (like dentistry, ENT, physiotherapy or psychology) is often necessary in order to correctly determine the cause of pain.

Temporomandibular Pain Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment may be lengthy and requires the patient to be tolerant.

Conservative treatment leads to calming an acute stage. Rest in the form of reducing the amount of opening one’s mouth and a soft diet is recommended along with non-steroid anti-phlogistics to mitigate pain.

In case the cause of temporomandibular pain is due to structural changes (like arthrosis), symptoms might be reduced.

With functional disorders (like the feeling of the head or the joint popping out of the socket, or pain caused by muscle strain) physiotherapy can treat the cause of the issue.

Treatment of jaw joint pain consists of manual treatment of soft tissues surrounding the temporomandibular pain, head and cervical spine; Then, in mobilising the jaw joint and, especially, from special exercises.

Various tools are sometimes utilised, e.g. a bite splint. In more serious cases, local injections are administered. Severe cases require surgical intervention.

3D Biomag pulsed therapy significantly helps with the rehabilitation treatment of temporomandibular pain in both the acute stage and the after treatment.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Bite splint – a removable plastic dentistry tool, used most commonly to prevent bruxism or some other disorders of the jaw joint.
 • Bruxism – grinding of one’s teeth during sleep.
 • Non-steroid antiphlogistics – non-steroid anti-rheumatics or non-steroid anti-inflammatory medication (Aspirin, Ibuprofen…).

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Temporomandibular Pain? 

 • Helps soothe pain.
 • Has spasmolytic effect.
 • Has anti-inflammatory effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing joint pain is supported by many studies, like the one by the team of A. Fouda of Cairo University performed in 2014. The study looked into the effect of pulse therapy (PEMF) treatment on jawbone joints compared to 3 other treatment methods. It follows from the above mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce joint pain and swelling due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We don't store the device as it is always ready in a standby position on the sofa, and during watching tv, we take turns when treating our health issues. We know that the device relieves pain and helps with prolonged use.

František Holásek, Traplice

We have been using the device for 10 years. The entire family is treated by the device. Usually, the pain is gone within 2-3 days. We use the device for water magnetization.

Daniela Bábiková, Nitra

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.