Inflammation of the Sinuses – Sinusitis

Editor: | 13. May 2020

Is your nose stuffy? Are you running a temperature, cough and have a headache? Is the pain dull and radiating from the upper jaw, cheeks or forehead? You are probably suffering from inflammation of the sinuses (sinusitis). It may require antibiotic treatment. See your physician to get the right treatment.

Zánět dutin – popis sinusitidy
Image: Inflammation of the Sinuses – Sinusitis

Are you looking for a solution for sinusitis?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Sinusitis and its Causes

Inflammation of the sinuses (sinusitis) is an inflammatory disease of the paranasal sinuses. It often affects the maxillary sinuses and ethmoid sinuses. Frontal sinuses are not affected very often, and sphenoid sinuses issues are rare.

Among the symptoms are headache, loss of smell, swelling of the cheeks, toothache and earache, rhinitis (purulent), fever and others.

In most cases, bacterial infection is the cause, which in turn often develops after a viral infection in the nasal cavity or after inflammation of the tooth socket. Allergies may also cause it.

Weakened immunity, overheated living areas with low humidity, insufficient intake of vitamins or long periods of stress are all risk factors.

A physician will confirm the diagnosis when they perform examination, rhinoscopy, through x-ray imaging or by diaphanoscopic (evaluates the condition of sinuses) means.

Sinusitis Treatment – Rid yourself of the Issue

In case of viral origin, rest and strengthening immunity are essential. Pathological changes are usually only temporary and may subside without special treatment.

With bacterial infection, targeted antibiotic treatment is usually administered.

In cases where sinusitis has severe progress, paracentesis (tapping) may be necessary.

Nasal drops can be administered as support treatment, along with applying warm baths to lower limbs and arms.

Application of 3D Biomag therapy may be used to open the Eustachian tube which is obstructed due to swelling. The goal of applications is to accelerate healing of mucosa and bring relief from some of the symptoms (swelling, secretion).

If ENT treatment is necessary for sinusitis, 3D Biomag pulsed therapy should be applied as early as possible along with other targeted treatment methods.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Rhinosinusitis – sinusitis that affects both sinuses and the mucosa of the nasal cavity.
 • Otitis media – inflammation of the middle ear.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of sinusitis?

 • Reduces swelling, accelerates healing of mucosa.
 • Improves the effect of antibiotic treatment.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with sinusitis are mainly in the anti-oedematous (anti-swelling) and healing effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We use Biomag for sports injuries - swollen ankles, knees. It's very effective for constipation. The device accelerated healing during burns, cysts, sinusitis. I also appreciate its storage and practicality.

Šárka Černá, Stojice

We used Biomag for lingering cavities, nausea, toothache, cervical spine pain, shoulders, high pressure, kidney regeneration. We highly recommend using it as we have very good experience.

Jozef Bednár, Veĺká Lehota

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.