Arthralgia or Shoulder Joint Arthrosis

Editor: | 8. January 2020

Does your shoulder hurt while resting or being active? Is the pain mild, severe or even affect your sleep negatively? Do not neglect long-term pain especially! It is important to determine what the cause is in order to begin successful treatment.

Artralgie či artróza ramene - popis diagnózy
Image: Arthralgia or Shoulder Joint Arthrosis

Are you looking for a solution for Arthralgia?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Arthralgia and its Causes

Arthralgia of the shoulder joint is pain in the joint while resting or being active.

Arthralgia is a painful condition resulting in limited mobility. It leads to attrition of cartilage and growth of bone structure in the area of the joint. Osteophytes (bony protrusions) cause pain, which worsens as the disease advances.

Causes of pain may be:

 • infectious,
 • inflammatory,
 • degenerative,
 • endocrine,
 • metabolic.

It mostly tends to appear in higher age and is connected to excess strain on the shoulder joint, especially long-term.

Excess weight and obesity also play a role.

Arthrosis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis are some of the most common causes of arthralgia. Arthritis and arthrosis are often accompanied by symptoms of inflammation – not just pain.

Arthrosis of the shoulder joint, otherwise called omarthrosis, is an isolated symptom of arthrosis on the upper limb. It is a degenerative disease with symptoms of inflammation of the soft structures of the joint.

Arthralgia and Shoulder Joint Arthrosis Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment of arthralgia of the shoulder joint depends on the specific cause of the pain. The treatment includes adjustments to the patient’s lifestyle. In the acute stage, it often means a period of rest.

The goal of the treatment is to reduce pain and decelerate progression of the arthrosis of the shoulder joint.

Non-steroid anti-rheumatics are administered to reduce pain and inflammation. Active rehabilitation without load and physical therapy in the form of ultrasound therapy, electrotherapy and 3D pulsed therapy is utilised.

In advanced stages of the disease, surgical intervention is often necessary.

3D Biomag pulsed therapy helps to deal with consequences of arthralgia or arthrosis of the shoulder joint. It may help prevent or postpone surgical intervention.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.
 • Omarthrosis – arthrosis of the shoulder joint.
 • Rheumatoid arthritis – an inflammatory autoimmune disease of small and large joints symptomized by pain.
 • Osteoarthritis – a degenerative disease of large joints.
 • Osteophyte – a bony protrusion in the area of a joint causing pain.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of arthralgia or shoulder joint pain?

 • Helps soothe pain stemming from arthrosis and arthralgia.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Improves joint mobility.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of 3D pulse therapy Biomag (PEMF) on arthrosis of joints are supported by a clinical study conducted at the University of Siena in 2016. The study confirms significant mitigation of pain in patients suffering from arthrosis of the knee, who were administered 3D pulse therapy. It follows from the above-mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help mitigate issues arising from joint arthrosis. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

In the winter of 2002, I was sick with the shoulder joint inflammation, unable to move my hand. I borrowed Biomag from my sister and used it twice a day in the basic application. In three weeks I was totally fine.

Broňa Poláková, Nemyčeves

The wife had trouble with her right hip and left shoulder. The pain either disappeared or subsided.

Jan Klouda, Červený Kříž

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.