Rheumatism (progressive polyarthritis, rheumatoid arthritis)

Editor: | 8. January 2020

Do you suffer from joint pain and are your joints swollen? Are you tired and exhausted? Do you experience mild fevers? You may suffer from progressive polyarthritis. The disease leads to severe deformities of joints and to common work disability that may become permanent.

Rheumatism (progressive polyarthritis, rheumatoid arthritis)
Image: Rheumatism (progressive polyarthritis, rheumatoid arthritis)

Are you looking for a solution for rheumatism?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Rheumatism, Progressive Polyarthritis, Rheumatoid Arthritis and its Causes

Rheumatoid arthritis is one of the most common rheumatoid diseases (rheumatics).

It is a chronic autoimmune system disease. The immunity system attacks and destroys its own tissues. It affects mostly joints but sometimes other organs as well.

It is symptomized by swelling, local hotness to the touch, sensitivity to touch, pain and decreased functionality. The inflammation eventually leads to destruction of the joint.

The disease is also called progressive polyarthritis. This name aptly describes its chronic gradually exacerbating progression. Polyarthritis means that there are several inflamed joints at once. The disease appears symmetrically, on both joints of both halves of the body. Deformities of joints, which limit or completely stop functionality of the joint, appear.

Up to 50% of patients become unable to work during the first 10 years of the progression of the disease. Limited mobility may progress to permanent invalidity.

Women are affected three times more than men. First symptoms appear most frequently between the ages of 35 and 50.

Progressive polyarthritis has characteristic general symptoms. The development of the disease is often gradual and is symptomized by pain, tiredness and general weakness. There is morning stiffness of the affected joints. In about 10% of the patients, the disease starts with acute polyarthtitis, when the symptoms start within a few days.

The specific cause of articular rheumatics is not clear, however, the main damaging mechanism is non-infectious chronic intra-articular inflammation.

Progressive polyarthritis and Rheumatoid Arthritis Treatment – Rid yourself of the Pain

The goal of treatment of progressive polyarthritis is to relieve pain and to supress inflammation.

The modern approach to treatment strives to also prevent destruction of the joint, deformities and to keep the joint functional.

Treatment of arthritis is usually permanent, often by combining more disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), glucocorticoids and non-steroid anti-rheumatics.

Adjustments to regimen and long-term rehabilitation are required. It is suitable to apply 3D pulse therapy.

3D Biomag pulse therapy helps treat symptoms progressive polyarthritis.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Glucocorticoids – steroid hormones produced by adrenal cortex (zona fasciculata).
 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of progressive polyarthritis? 

 • Helps soothe pain.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Improves mobility and decelerates further damage to the joints.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on treating arthritis pain is supported by many studies, like the one by the team of R. Selvam in 2007, whose results were published in the scientific journal Life Sciences, which shows that pulsed therapy (PEMF) can repair the damage arthritis causes in the body. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help with treatment of rheumatoid athritis due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

My wife used to have difficulties with her right hip and left shoulder. The pain has disappeared or has retreated considerably.

Jan Klouda, Červený Kříž

I and my husband use the Biomag device. My husband uses the device for extremity ischemia lower limbs and after heart surgery. I use the device for joint problems: osteoporosis, arthrosis and rheumatic arthritis.

Emília Dzuráková, Bošáca

I suffered from shoulder joint inflammation in winter 2002 and I couldn't move my arm. I borrowed the Biomag device from my sister and used it twice a day in basic mode. I was totally fine after 3 weeks.

Broňa Poláková, Nemyčeves

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.