Renal colic

Editor: | 27. March 2020

Have you had a prolonged issue with urination or feel pain in your lower back? The cause may be in kidney stones that in turn cause renal colic. Renal colic is very painful and dangerous. Do not hesitate and seek medical help, if you suspect renal colic, as it may lead to serious kidney damage.

Ledvinová kolika - popis diagnózy
Image: Renal colic

Are you looking for a solution for renal colic?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Renal Colic and its Causes

Renal colic is an acute and painful syndrome caused by a sudden disorder of urine outflow through the urethra.

The main symptom is pain that shoots into the hip, scrotum or labia and inner thighs. It can be accompanied by sweating, nausea, vomiting or haematuria (presence of blood in urine).

It is an acute painful syndrome that develops in completely healthy people.

The most common cause, that leads to a sudden disorder of the outflow of urine through the urethra is a concretion (kidney stone) and its movement in the efferent urinary tract.

Factors for development of renal colic:

 • hereditary predisposition,
 • insufficient intake of fluids,
 • urinary tract infection,
 • metabolic disorders,
 • other disease (eg. Crohn‘s disease),
 • medicaments and other factors.

Diagnostics can be performed through x-ray or ultrasound imaging.

If acute renal colic is not treated in a timely fashion, there is a risk of retention of urine, hydronephrosis, inflammation or renal failure.

Renal Colic Treatment – Rid yourself of the Issue

Treatment is conservative or surgical, and its goal is to remove the stone or other obstacles (blood clot, pus) from the urinary tract.

Conservative treatment relies on administering analgesic and spasmolytic medication and increasing fluid intake. Another option is infusion therapy to support spontaneous passing of the concretion.

In cases where the concretion cannot be passed spontaneously, lithotripsy can be performer. Lithotripsy is treatment that aims to break up stones into smaller fragments through targeted shock waves or laser. Later, the fragments are passed due to increased fluid intake.

More complex cases require surgical intervention.

3D Biomag therapy may be a supplement to conservative analgesic-spasmolytic treatment and later to promote healing after the stone passes.

What are the benefits of therapy of renal colic?

 • Helps soothe pain.
 • Relaxes spasms.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Haematuria – presence of blood in urine.
 • Hydronephrosis – dilation of the renal pelvis with retained urine, caused by an obstacle in the efferent urinary tract.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of renal colic?

 • Helps soothe pain.
 • Relaxes spasms.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with renal colic is mainly in the analgesic (painkilling) and spasmolytic effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I use the device for arthrosis of the knee, shoulder and hip joints, sciatica, kidneys a back pain. Reported health issues have retreated.

Jaroslav Vomáčka, Praha

My brother also uses magnetotherapy, he suffers from back pain and kidneys issues. He used to use strong painkillers. After he borrowed magnetotherapy he doesn't need to use a load of painkillers.

Zlatuše Zajíčková, Frýdek-Místek

Using the Biomag device for cervical spine issues has rapidly relieved. I used the device for thyroid gland surgery, my post-surgery status has improved so quickly that I start working 2 weeks later.

Slávka Kuglerová, Pliešovice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.