Relaxation

Editor: | 27. June 2019
Relaxace - popis
Image: Relaxation

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Relaxation program: Use the Relaxation program for individuals who need to achieve intensive relaxation. Recommended after increased physical and mental performance and in those suffering from psychological stress.

Purpose of magnetic therapy application in relaxation

The purpose of magnetic therapy applications in relaxation is to achieve calming and overall relaxation of the blood circulation and nervous system.

Description and significance of relaxation

Relaxation is a condition in which muscle and mental tension is relieved in the human body. When relaxing, we usually do activities that we like, that are pleasant and that eliminate stress and fatigue. In hard working individuals, relaxation may be represented by reading, for an individual with high mental work load, it can be gardening, etc. Apart from these activities, there is a wide range of targeted relaxation techniques. The most frequently used relaxation techniques include autogenic training, Jacobsen’s progressive relaxation and breathing exercises. Relaxation is a must or an essential part of therapy for many mental diseases and disorders – from neuroses to psychotic diseases and addictions.

Using magnetic therapy in relaxation

In relaxation, the muscle relaxing and general calming effects of Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy can be used as a part and support of the whole relaxation procedure, for relaxing and faster recovery of fitness. Magnetic therapy harmonises the sympathicum and parasympathicum functions and helps eliminate symptoms of vegetative imbalance.

Application of magnetic therapy in relaxation

In relaxation, apply magnetic therapy with a flat applicator to the whole spinal column; in case of stress treatment, also apply analgesic and spasmolytic frequencies to the head.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Because I'm trying to continue in sports I use relaxation and regeneration programs. My wife also uses devices when feeling cold or pain. I can say that we are happy with the device.

Ivan Urx, Třebotov

I have painful joints and strains on my hands and feet. The pain is most painful after exertion. I'm using a medical program and I'm happy with Biomag. I would recommend it to everyone who has musculoskeletal issues.

Olga Zrostlíková, Bohumín

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.