Regeneration

Editor: | 27. June 2019
Regenerace - popis
Image: Regeneration

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Regeneration program: Use this program to accelerate regeneration after physical work and sport, and as a targeted preparation for demanding activities. It will help prevent injuries and other damage to the body.

Purpose of magnetic therapy application in regeneration

In regeneration, the purpose of magnetic therapy is to accelerate the recovery process and restore energy in muscles by improving the blood oxygen and nutrient supply and removing acid metabolites. This will help create optimal conditions for subsequent performance.

Significance of regeneration

The injury rate is an issue in both professional and recreational sports. This is a condition where the actual shape and conditioning of the body does not match the required performance, and thus the tissue fails. An injury occurs when the suffered damage is large, while minor local overuse or overexertion results in microtrauma. Minor external trauma causes mild local reactions. Permanent overuse causes microtrauma in the tissue due to repeated major stress without adequate recovery. As a result of overuse, the affected tissues (muscles, ligaments, bones) can suffer from microtrauma, dystrophic changes with a marked blood supply disorder and oedema, which exacerbates the condition by further reducing blood flow to the affected area and leads to the progression of dystrophic changes, including tears, haematoma residues, aseptic necrosis and degenerative changes in the connective tissue. Signs of damage include pain, swelling and impaired functions in the affected area. Serious symptoms may occur later, such as deformities of the joints, tendon rupture, and others. The general principles that can help reduce the risk of microtrauma require thorough treatment and follow-up care of all injuries, including minimising microtrauma, and incorporation of the regeneration process into both sporting practice and performance during competitions (Kučera).

Regeneration after a sports injury is as important for the final condition of the treatment as the initial medical treatment. The most common sports injury, apart from fractures is sprain, dislocation, efflux, and contusion. Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy reduces pain, accelerates the healing of damaged ligaments, accelerates the re-absorption of haematomas and the recovery of full mobility.

Using magnetic therapy in regeneration

Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is an optimal rehabilitation method that leads to immediate vasodilatation, increases the oxygen and nutrient supply to the treated muscles, accelerates the removal of acid metabolites, reduces pain, has an anti-swelling effect, relaxes spasms and contractions, accelerates treatment and complete healing of injuries and microtrauma, and prevents further damage. Today, magnetic therapy is commonly used by most sports clubs and individual athletes as it provides the advantage of applying the recovery at home.

Application of magnetic therapy in regeneration

In regeneration, treatment is applied to the given area via a folding flat applicator or a solenoid using vasodilatory and stimulation frequencies to support regeneration, and it can be combined with a fluid intake programme, including magnetised water.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I've started with cellulite treatment in the middle of April 2007. First effects came on after 4-6 procedures, the skin has become smoother and the deepening was more shallow. I'm very happy because the visual effect is spotable.

Agata K., Dąbrovy Górniczej

I use the Biomag device for everyday rehabilitation of the organism and as an illness prevention. I use treatment programs for faster healing in case of injuries. I'm convinced this device can prolong my ice hockey career.

Ladislav Lubina, Pardubice

We bought the Biomag device for regeneration of our employees of the company. Its application is mainly against to general pains, tendons inflammation, exertion, regeneration, arthritis and relief.

p. Šetek, Pardubice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.