Regeneration of the liver

Editor: | 27. June 2019
Regenerace jater - popis
Image: Regeneration of the liver

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of regeneration of the liver: Liver cells – hepatocytes are cells of a circular shape with a small amount of fine chromatin. The cytoplasm is abundant, with many organelles. Sometimes the cytoplasm of hepatocytes contains various inclusions, vacuoles and pigments. Under normal circumstances, the following pigments are present: lipofuscin, a small amount of hemosiderin and bilirubin. Under pathological conditions, the metabolism is disrupted and various materials are present (fat vacuoles, protein condensates, viruses, and pigments, such as: bilirubin, lipofuscin, ceroid, hemosiderin). Liver parenchyma has a marked regenerative capacity. The reticulum of the liver tissue acts as a scaffold for tissue regeneration.

Regeneration of the liver starts in the direction from the periportal region. Therefore, the processes that lead to the destruction of the reticular network of the liver or those that damage the periportal area, impair the tissue regeneration capacity and often result in permanent sequelae. A wide range of factors lead to increased liver stress and damage, such as infections, metabolic changes related to unhealthy diets, or toxic changes after exposure to chemical contaminants. Many hepatoprotective substances are used for therapeutic purposes for regeneration of the liver, nevertheless, a good microcirculation of oxygenated blood is always required to supply oxygen and nutrients.

Using magnetic therapy for regeneration of the liver

In regeneration of the liver, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is recommended for prevention and protection of the liver tissue, and to support detoxification and accelerate regeneration of the hepatic cells in the event of liver damage.

Application of magnetic therapy for regeneration of the liver

In regeneration of the liver, we apply stimulation frequencies from 50-81 Hz to the liver area to support liver regeneration using a flat applicator, and this treatment can be combined with an increased fluid intake and the use of magnetised water.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I often use the device to regenerate the liver, 3-4 times a week and I'm very satisfied with the device.

Anna Ondrejková, Banská Bystrica

I used to use a lot of drugs for pain, hypertension and liver inflammation. The right relief has come after purchased the Biomag device. I don't suffer such a pain anymore. I stopped taking drugs even inflammation of the liver.

František Maňák, Karviná

I use the Biomag device against to spine pain, joint pain, for difficulties with pancreas, heart and for blood circulation. The entire family use the device with very good results.

Alena Fišerová, Čepřovice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.