Phantom pain

Editor: | 13. May 2020

Do you feel pain in a limb or a different body part which was previously amputated? Is it a burning, spasmodic, stabbing pain coming in bouts? Does it come from the area, where it came from before the amputation? You are probably suffering from phantom pain.

Fantomové bolesti - popis diagnózy
Image: Phantom pain

Are you looking for a solution for phantom pain?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Phantom Pain and its Causes

Phantom pain is pain in a part of the body that was amputated.

In most cases, the affected area is a limb. However, cases where extracted teeth or breasts after mastectomy caused the effect are not uncommon.

Some describe phantom pain as burning pain, while others depict the feeling of heat, cold, itchiness, twinging, pressure or tingling. The pain tends to start within the first few days after amputation and the time it lasts varies.

We differentiate between phantom pain and stump pain, where malfunctioning vascular supply, nerve irritation and other causes may be at fault.

With phantom pain, the exact cause is not clear as of yet.

Phantom Pain Treatment – Rid yourself of the Issue

As the cause is not clear, it is not possible to set a successful treatment strategy.

Treatment procedure may include drugs (e.g. anti-depressants, analgesics, local anaesthetics).

Physical treatment methods like massage, electric stimulation, ultrasound, acupuncture and others may bring relief.

Timely rehabilitation by walking with optimally designed prosthesis can also benefit the patient.

An interesting support method worth mentioning is a mirror box, which may mitigate phantom pain through creating an optical illusion.  

3D Biomag pulsed therapy may be used as part of rehabilitation treatment of phantom pain. Its goal is to reduce pain, improve microcirculation and promote the healing process.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Attack – a sudden bout of an illness.
 • Amputation – removal of a peripheral part of the body from the torso either surgically or by accident. It is the last resort in the course of saving an extremity or life.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of phantom pain?

 • Helps soothe pain.
 • Improves microcirculation and promotes the healing process.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effect of 3D Biomag pulsed therapy in patients with phantom pain is mainly in the analgesic (pain-killing) effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I've already been using Biomag for back pain in lumbar and sacral spine area about 10 years. My wife used to use the device after leg amputation surgery. I can only recommend Biomag to all my friends.

Vincet Gula, Tábor

I have amputated both lower limbs and used to have often Phantom's pain, especially when weather changes, The Biomag device always helped me.

Tibor Rábek, Zahor

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.