Thoracic Back Pain (Middle Back Pain)

Editor: | 28. April 2020

Do you feel pain between the shoulder blades, in the thoracic spine area? Does it change in accordance with breathing movement? Do not underestimate long term pain and see your physician, who will rule out possible issues with internal organs.

Bolesti hrudní páteře - popis diagnózy
Image: Thoracic Back Pain (Middle Back Pain)

Are you looking for a solution for thoracic back pain?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Thoracic Back Pain and its Causes

Pain that is felt either in the area of thoracic spine, or more commonly with radiation to the thoracic bone. The pain can sometimes be confused with heart pain or with a symptom of a heart-attack.

Most frequently, it is intercostal pain radiating from the thoracic spine in strips along ribs. It is caused by functional block of the joint. Functional block may be caused by prolonged strain on the spine (e.g. in pregnancy or while doing sports).

The pain may be unilateral or radiate into shoulders and chest. It may be the result of a sudden move.

Pain in thoracic area may also indicate serious disease affecting internal organs like a coronary accident, pulmonary or gastric disease, etc.

That is the reason why it is important to see your physician and determine the cause.

Thoracic Back Pain Treatment – Rid yourself of the Issue

Drugs or massage gels are the first aid with this issue. Analgesics, anti-inflammatory drugs or muscle-relaxing drugs are the next course of action.

In case the pain perseveres, it is advisable to seek a physiotherapist, who will recommend electrotherapy, ultrasound therapy, exercises to unblock thoracic spine and other methods.

Proper posture, avoidance of draughts, regular exercise and balanced diet are good precautionary measures.

3D Biomag therapy plays a significant role in the rehabilitation process. Its goal is to relax spasms and spine blocks, to reduce pain and enable future manipulation.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Intercostal neuralgia – diseases that are symptomized by pain of intercostal nerves.
 • Neuralgia – pain of nervous origin; paroxysmal pain felt along the length of the nerve.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of thoracic back pain?

 • Has analgesic and anti-oedematous effect.
 • Has spasmolytic effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with thoracic back pain are mainly in the analgesic (pain-killing), anti-oedematous (anti-swelling) and spasmolytic effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I used the Biomag for lumbar spine, pectoral spine with excellent result. The device helped me out of pain.

Krystýna Seibothová, Mikulášovice

I use the Biomag because of health issues with spine, cervical spine, pectoral spine, lumbar spine and sciatica. The lumbar spine surgery - post surgery wounds according to physician's opinion are fast and well healed.

Ladislav Melich, Velký Osek

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.