Pain – pain-killing – analgesic effect

Editor: | 27. June 2019
Pain - pain-killing - analgesic effect
Image: Pain – pain-killing – analgesic effect

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Pain – pain-killing – analgesic effect program: Low-frequency pulsed magnetic therapy causes through induction the generation of currents in the nerve fibres, which blocks the transfer of pain sensations from the site of the pain through the spinal cord to the brain centres, and as a result of this and certain other mechanisms (increased production of endorphins, suppression of inflammation, swelling reduction, and muscle relaxation), pain relief occurs.

Increased production of endorphins and control of the calcium ion transfer across the cell membrane also helps achieve vasodilation, and analgesic and calming effects. After the application of low-frequency pulsed magnetic therapy, increased activity of lactate dehydrogenase (required for the removal of lactic acid, which stimulates nerve receptors and causes pain) has been demonstrated in exposed muscles. Biomag® devices show especially good analgesic effects in painful radicular (root) and pseudoradicular syndromes (sciatica, compression of nerves for various reasons).

Using magnetic therapy in pain

The analgesic effect is the basic effect for which magnetic therapy is used in most people. It can be widely used in a whole range of degenerative diseases of the musculoskeletal system, and in post-traumatic and postoperative conditions.

A one-hour application of low analgesic frequencies, which can be repeated as needed, is used where acute pain causes mobility limitation, prevents further therapy (such as corrective exercise) and in polymorbid patients in whom the analgesic program, when applied at the beginning of therapy, minimises the development of a stronger adaptive response. Once the acute pain is reduced, this allows movement to another program with a higher proportion of healing and regeneration frequencies. In order for the analgesic effect to be achieved, longer applications are required and therefore all programs featuring significant pain reduction will have longer application times. Such programs can be applied continuously for up to several hours.

These programs are used in painful conditions with a known cause of pain. Do not use in patients with acute abdominal pain with no clear cause, or with suspected myocardial infarction – to avoid the masking of any clinical symptoms or missing an early diagnosis of acute diseases.

Application of magnetic therapy in pain

In pain, the therapy should be applied locally to painful areas, using analgesic frequencies from 2-6 Hz, with daily applications for at least 45-60 minutes; later on, spasmolytic and muscle relaxation frequencies of 8-14 Hz can also be used for 30-45 minutes.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We've been using the device for 10 years. We treat the entire family. The pain usually is gone away within 2-3 days. We use the device for the water magnetization.

Daniela Bábiková, Nitra

We don't store the device it's still in a standby position on the sofa, and so when watching TV we take turns to heal our health issues. We know it relieves pain and helps for long-term use.

František Holásek, Traplice

We have the Biomag device since 03/2014. It's been used since the beginning by my wife like a very efficiency medical care supplement, especially for a pain relief.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.