Post-amputation Pain

Editor: | 13. May 2020

Do you suffer from severe pain following an amputation? Is the pain in the stump, or is it felt in the part that was removed? There is a range of methods that help alleviate the pain.

Pain after amputation
Image: Post-amputation Pain

Looking for a solution for post-amputation pain?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Post-amputation Pain and its Causes

Post-amputation pain is painful sensation in the stump and phantom pain in the part of the body that was amputated.

Causes of amputation may vary, but it is always a significant change to the body.

The most common cause is lower limb ischaemia. Amputation is performed in order to reduce or stop pain, or to prevent spread of infection (gangrene) or metastases.

Pain occurs in up to a third of amputees and proves difficult to treat.

Pain in the stump may be a result of malfunctioning vascular supply, nerve irritation, etc. It is necessary to undergo specialist examination by the internal and neurological departments in order to determine diagnosis.

Phantom pain is a painful sensation in the part of the body that was amputated. The exact cause of its existence is not clear as of yet.

Post-amputation Pain Treatment – Rid yourself of the Issue

Treatment of post-amputation pain is determined on the basis of the diagnosed cause.

Stump pain is treated by means of analgesic therapy, given according to the patient’s condition. In case the pain perseveres or worsens, it usually points to a problem in the stump (e.g. infection or bleeding). It is necessary to examine the stump and determine the course of action in order to resolve the issue.

Phantom pain is treated by various procedures (drug treatment, physical methods, etc.) as the cause is not clear.

To achieve successful convalescence after amputation and the fastest possible return to normal life, rehabilitation and psychological care are essential.

3D Biomag pulsed therapy may be used as part of rehabilitation treatment. Its goal is to reduce pain, improve microcirculation and promote the healing process with phantom pain. For stump pain, the treatment aims to mitigate pain and use the vasodilating effect.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Amputation – removal of a peripheral part of the body from the torso either surgically or by accident.
 • Disarticulation – amputation along the line of a joint.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of post-amputation pain?

 • Helps soothe pain.
 • Has vasodilating effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on post-amputation pain are supported by many studies: for one, a clinical study by a Budapest team I. Bókkon on 15 patients. It recommends pulsed therapy (PEMF) to reduce post-amputation pain. It follows from the published text that 3D Biomag pulsed therapy can help treat these issues. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I've been using the Biomag device for back pain in the area of the cervical spine and lumbar spine already 10 years. My wife used to use the device after foot amputation. I recommend Biomag to all my friends.

Vincet Gula, Tábor

Since I have both legs amputated and I used to have a phantom pain quite often, especially when the weather changes, and there the Biomag device helped me.

Tibor Rábek, Zahor

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.