Osteoporosis

Editor: | 17. January 2020

Does your back hurt? Is the curvature of your spine getting more pronounced? Are you getting shorter? The disease that arrives slowly and remains long-unnoticed until the first fracture appears after a minor fall is called osteoporosis.

Osteoporóza, osteochondróza - popis diagnóz
Image: Osteoporosis

Are you looking for a solution for osteoporosis?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Osteoporosis and its Causes

Osteoporosis is the most common system disease of the bone. It is a metabolic disorder and is considered a lifestyle disease. The disease causes a reduction of bone mass and decreases the quality of bone tissue.

Bones are more fragile and more prone to serious fractures. Most of the fractures in people of advanced age occur due to osteoporosis.

Osteoporosis develops very slowly and is often symptomless, thus going unnoticed. Pain is usually noticed at the point when the process of joint deformation starts or when minor fractures start appearing.  

Primary osteoporosis develops due to changes after menopause or the effects of aging.

Secondary osteoporosis appears as a result of other diseases or as a side effect of some drugs.

Osteoporosis affects mainly women after menopause and the elderly of both sexes. The number of cases of osteoporosis is growing among the population.

Among the causes of the disease are:

 • insufficient levels of sex hormones,
 • insufficient levels of calcium and vitamin D,
 • lack of physical exercise,
 • toxic substances,
 • diseases.

Osteoporosis Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment of osteoporosis is long-term and is set based on the risk of fractures in a particular patient. The risk is calculated with the use of standardized charts and scales.

It is necessary to eliminate toxic substances in the form of smoking and alcohol. Also, activities with the hazard of falls should be limited. However physical activities with no risk of falling are necessary.

Diet is important, especially the intake of vitamin D and calcium.

Drugs stimulating bone growth, decelerating breakdown of bone tissue are administered along with hormonal substitution and other pharmacological tools.

When there is a fracture, the doctor has to consider general condition of the patient’s health in order to decide how to treat the fracture.

Rehabilitation is utilised and can be supported by physical therapy.

3D Biomag pulse therapy helps significantly to solves issues caused by osteoporosis.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Lifestyle diseases – a group of diseases caused by the current lifestyle of the general population.
 • Menopause – loss of menstruation cycles after transitioning to the infertile stage of life

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of osteoporosis? 

 • Helps soothe pain.
 • Promotes metabolic processes in bones and thus leads to improved incorporation of building blocks.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The effects of pulsed therapy (PEMF) on osteoporosis are supported by many studies, like the one performed by the team at the Faculty of Biomedical Engineering of the Fourth Military Medical University in Xi’an in 2011, which recommends the use of pulsed therapy (PEMF) as a form of prevention against development of osteoporosis and reduction of bone mass. It follows from the above-mentioned that 3D Biomag therapy can help solve issues with osteoporosis due to its analgesic and regenerative effects and contributes to the well-being of the patient. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We use the device every day. Mostly mum who is treating herself with osteoporosis and bronchial asthma. We use the device occasionally for cold, bronchi and headache.

Jana Machalová, Bučovice

I use the Biomag device for osteoporosis and joint pain. The device helps me.

Marta Mihalovičová, Jablonice

I have arthrosis and osteoporosis.I apply the program to the sore spots every day. I know I will not have joints as a youngster at the age of 65. Gone is the time when I did not know how to lie down while lying in bed to keep me from hitting my hip.

Olga Tomečková, Orlová

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.