Optic nerve atrophy, nyctalopia

Editor: | 27. June 2019
Atrofie nervus opticus - popis šerosleposti
Image: Optic nerve atrophy, nyctalopia

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of optic nerve atrophy, nyctalopia:Optic nerve damage and atrophy (nyctalopis) due to inflammation, ageing and atherosclerosis, optic nerve atrophy due to glaucoma, and ischaemic optic neuropathy, are caused, among other things, by impaired blood supply, poor oxygenation and inflammation.

Using magnetic therapy in optic nerve atrophy – nyctalopia

In these cases, low-frequency pulsed magnetic therapy and its strong vasodilatory effect on the pre-capillary arterioles and capillaries, which improves the microcirculation of oxygenated blood and nutrient supply, can be used as a complementary and maintenance therapy.
The increased metabolic rate and anti-inflammatory effect improve the course of optic nerve atrophy (nyctalopia) and have a positive effect on impaired retinal rod function in patients with night blindness.

Application of magnetic therapy in optic nerve atrophy – nyctalopia: Vasodilatory programs of 2–25 and 36–44 Hz using a solenoid applicator.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Using the Biomag is problem free and especially at home! You don't need to go to medical facilities but easy at home with the unlimited length of the treatment process. That's the main plus of the Biomag device.

Alena Pastyříková, Praha 3

The pulsed magnetotherapy uses almost the entire family. My mother even cured her of a severe illness. Today, pulsed magnetotherapy has an irreplaceable role in our home, actually fulfilling the function a "home doctor".

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.