Oedema – antioedema – anti-swelling effect

Editor: | 27. June 2019
Otok - popis diagnózy
Image: Oedema – antioedema – anti-swelling effect

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Oedema – antioedema – anti-swelling effect program Accelerated metabolism after the application of Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy enables faster re-absorption of swelling. At the same time, significant anti-inflammatory and analgesic effects apply in the affected area. Applicators of the Biomag® device should be placed over the affected area (e.g. ankle sprain) and following repeated 30 to 45-minute stimulation sessions, significant relief of the swelling and pain can be achieved. Anti-swelling and anti-inflammatory effects can also be used successfully for upper respiratory tract infections, sinusitis, inflammation of the gums, in allergic rhinitis, and so on.

Application of magnetic therapy for faster re-absorption of swelling

For faster re-absorption of swelling and anti-oedema effect, we use local analgesic frequencies of 4-6 Hz alternating with vasodilatory frequencies of 2-25 Hz to improve microcirculation.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We use the Biomag device for arthrosis, acceleration of healing, swelling. We use Biomag for homecare.

Jan Hrubant, Chýnov

I used to have health issues with swelling ankles before I used the device. The swelling has completely gone after everyday use.

Rudolf Pekárek, Žandov

We use Biomag for sports injuries - swelling of ankles, knees. Very effective in constipation. It has accelerated healing during burns, cysts, sinusitis. I also appreciate its storage and practicality.

Šárka Černá, Stojice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.