Muscle fatigue

Editor: | 27. June 2019
Svalová únava – popis diagnózy
Image: Muscle fatigue

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Muscle fatigue program: Muscle fatigue after exercise, heavy physical work and when exhausted limits further physical activities and if the muscles are not regenerated sufficiently, this results in microtrauma and chronic problems.

Purpose of magnetic therapy application in muscle fatigue

The purpose of the application in muscle fatigue is to reduce pain and create metabolic conditions to accelerate muscle recovery.

Description of muscle fatigue

Muscles require a supply of oxygen to function but are limited by energetic glycogen resources. In case the intensity of aerobic exercise increases, which requires a faster supply of oxygen than the transport system is able to provide, the exercising muscle tissue switches to the anaerobic extraction of energy. This leads to the overproduction of lactate and the development of metabolic acidosis. The lactate decreases mobilisation of fat reserves and leads to greater utilisation of glycogen as an energy source. The limiting factor is a critical decrease in glycogen reserves and subsequent hypoglycaemia, especially in CNS. The result is decreased glycolysis with reduced formation of ATP and CP. Acidosis worsens conditions for the formation and use of muscle potential, thus worsening the contractility of muscles. This leads to physiological muscle fatigue, which is sensed as a heaviness, weakness or pain or stiffness of the skeletal muscles. Fatigued and exhausted muscles tend to tremble and suffer from spasms. In muscle fatigue, the following insufficiencies occur: decrease in muscle strength, loss of speed and fine motorics (Nauza). In repetitive locomotor activities, when breaks are not sufficient for full recovery, acute pathological fatigue occurs (Máček, Vávra), which can end in blood circulation failure and death, or, in chronic pathological fatigue, it can lead to a reduction and atrophy of muscle fibres and their substitution by ligament tissue.

Using magnetic therapy in muscle fatigue

In muscle fatigue, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is an optimal rehabilitation method that leads to immediate vasodilatation, increases the oxygen and nutrient supply to the treated muscles, accelerates the removal of acid metabolites, reduces pain, relaxes spasms and contractions. This will reduce muscle fatigue. Treatment is applied to the given area via a flat applicator using vasodilatory and stimulation frequencies to support regeneration, and can be combined with a fluid intake programme, including magnetised water.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I purchased the device to relieve the calf muscle pain, which occurred with increased physical exertion. I supported the treatment by other means. My health conditions have gradually improved, the rehabilitation period was shortened and the pain has disappeared.

Evžen Kraus, Doksy

I would recommend the Biomag device to athletes. In combination with other means of rehabilitation can be pulsed magnetic fields very effectively used both for prevention and for the treatment of symptoms associated with the workout.

Ludmila Formanová, Čáslav

We use doctor prescribed drugs and we use your device for the evening. Especially with increased physical exertion during work in the garden. With fatigue growth, we are more likely to use repeat treatment cycles.

Stanislav Košvanec, Křinec

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.