Metabolism – enhancing

Editor: | 27. June 2019
Metabolizmus - ovlivnění látkové výměny
Image: Metabolism – enhancing

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Metabolism – enhancing program: Improvement of metabolism and microcirculation in the tissues flushes out metabolites (detoxification) and stimulates the healing process. Low-frequency pulsed magnetic therapy has been demonstrated to accelerate the healing and regeneration of bones and soft tissues by non-specific irritation of the cell membrane. This leads to activation of the metabolic chain, in which a change in the cAMP/cGMP ratio and increased activation of osteoclasts for bone healing play a crucial role.

Magnetic therapy markedly accelerates the healing process, as it activates the formation of new tissue (rapid building of bone tissue and calcification) and leads to increased sensitivity to the parathyroid hormone. It is therefore used to accelerate the healing of fractures, pseudoarthrosis (non-unions), and to strengthen loose and painful prostheses.

Using magnetic therapy for enhancing metabolism

Low-frequency pulsed magnetic therapy increases the level of proteoglycans in cartilage by up to 22 % (according to Chvojka), which has beneficial effects on metabolism. This allows the healing and regeneration of cartilage that is otherwise difficult and influenced only to a limited extent. Accelerated wound healing has been demonstrated not only in bone, but also in soft tissue. Devices for home care of the Biomag® range have a positive effect on both sterile (rheumatoid disease) and microbial inflammation and their healing. They induce increased phagocytic activity, including the production of superoxide, which inhibits microbial flora, but can also be a source of temporary impairment, such as in patients with rheumatism during the initial applications. Subsequent activation of superoxide dismutase leads to the alleviation of symptoms and the onset of healing changes. Particularly good results are achieved in radicular (root) and pseudoradicular syndromes (sciatica, compression of nerves for various reasons). The healing and regenerative effect is a summary of other partial effects and supports the body’s natural ability to heal and regenerate.

Application of magnetic therapy for enhancing metabolism

To improve metabolism – enhancing, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is used at a frequency range of 36-44 Hz on the affected parts of the body and combined with targeted programs according to the needs of the respective diagnoses.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We regularly go to see a physician when it's needed and in the meantime, we use the Biomag device that we can rely on that will help us speed up healing and relieve the pain.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

I highly recommend the Biomag device to all my patients who suffer from chronic pain and don't have enough time to attend a different kind of rehabilitation at rehab clinics where are quite similar devices used.

Martin Král, Praha 10

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.