Ménière’s syndrome and disease

Editor: | 12. February 2020

Do you feel pressure in your ear or hear a ringing noise? Do you have sudden bouts of vertigo, have trouble getting up and lose your balance? Then you may suffer from Ménière’s disease. A disease that is not curable, but early diagnosis and your doctor’s intervention might successfully achieve suppression of symptoms.

Menierův syndrom - popis diagnózy
Image: Ménière’s syndrome and disease

Are you looking for a solution for Ménière’s syndrome?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Ménière’s Syndrome and Disease and its Causes

Ménière’s disease affects the inner ear and vestibular apparatus.

There is dysfunction in an area of the inner ear, specifically the endolymphatic sac. Due to accumulation of endolymph, pressure increases and causes disorders in the auditory system and vestibular apparatus.

The disease occurs mainly in patients between the ages of 30 and 60.

There are three major symptoms:

 • tinnitus,
 • deafness,
 • and vertigo (dizziness).

The symptom more significant than the two others is a fit of rotary vertigo, which is very fluctuating and is usually preceded by aura. It reaches peak intensity within a few minutes and lasts two to three hours in average. These are fits of dizziness, which are accompanied by nausea and vomiting.

The other two symptoms – tinnitus and deafness are usually unilateral. Tinnitus tends to be permanent or intermittent.

Deafness exacerbates as the disease progresses and does not improve. After repeated attacks, the deafness may become complete.

The cause of this disease is not clear. Smoking, alcohol consumption, excessive use of salt and overwork may have some effect.

Ménière’s Syndrome and Disease Treatment – Rid yourself of the Pain

There is no causal treatment (treatment of the cause). Symptomatic treatment is focused on suppressing the symptoms.

In the period of attacks medication suppressing nausea and vomiting is administered.  The patient should avoid any form of strain and is advised to hydrate well in case of severe vomiting.

Medicaments regulating the composition of endolymph are recommended.

If all other options fail, surgical intervention is indicated.

Lifestyle should be adjusted, salt intake reduced as well as caffeine and alcohol. Suitable physical and sport activity is recommended.

3D Biomag pulsed therapy helps supress symptoms of Ménière’s disease. Its goal is to improve microcirculation in the inner ear and to create better conditions for healing and normal functionality.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Endolymph – fluid contained in the membranous labyrinth of the inner ear.
 • Vertigo – feeling of disbalance.
 • Intermittent – interrupted, periodical, recurring.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Ménière’s syndrome?

 • Helps improve microcirculation in the inner ear.
 • Creates better conditions for normal functionality and healing.
 • Adjusts the muscle tone in order to improve function and acceleration of reconstruction.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effect of 3D Biomag therapy in patients with Ménière’s disease is the regenerative effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

The entire family use pulsed magnotherapy. My mother healed herself from severe illness. The pulsed magnotherapy played irreplaceable role at our house in these days, it fulfils function as a sort of "home doctor"

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

My wife couldn't hear in the right ear and had a little bulge behind. Today she can hear now and the bulge is already small.

Josef Jírovec, Bernartice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.