Lyme disease

Editor: | 27. June 2019
Lyme disease
Image: Lyme disease

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of the Lyme disease program: Lyme disease is an infectious disease with natural foci. Lyme disease is caused by spirochete known as Borrelia burgdorferi and proceeds in three stages. Lyme disease is most frequently transmitted by ticks, but also by other biting insects. The infection can be contracted throughout the Czech Republic due to the high overall infection rate of ticks in the country.

Treatment of Lyme disease requires antibiotics and early diagnosis, and treatment is very important. In the later stages of Lyme disease, many clinical symptoms persist after antibiotic treatment that can pass into the chronic stage, and therefore additional symptomatic treatment and long-term rehabilitation are required.

Using magnetic therapy in Lyme disease

In Lyme disease, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy is a suitable method for long-term treatment of the chronic consequences of the infection. Magnetic therapy may provide a positive effect in many joint issues, improve mobility, reduce pain, reduce the course of the inflammatory process, support healing and due to its overall immunostimulating effect, reduce the progression of clinical symptoms. In Lyme disease, we recommend application to individual painful joints and especially long-term application to the whole spine and head.

Application of magnetic therapy in Lyme disease

In Lyme disease, apply programs at a range of 10-50 Hz with prevailing vasodilatory and healing effects. A suitable solenoid should be used on the head, and a flat applicator on the spinal column.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I suffered from borreliosis after ticking, followed by polyneuropathy causing me great pain.I used Biomag therapy every day. Certainly, it is not 100%, but my hand is painless and so moving that I can almost do anything.

Paní Škarvadová, Pečky

I suffered from borreliosis and I have a health issue with spine and joints. Prescribed magnets by rehab physician always helped me, and that's why I bought the Biomag. I use the device for pains and after injuries.

Hana Černiková, Staré Hradiště

My husband suffered from borreliosis and was treated with antibiotics. He was exhausted, tired. Using the device he stops gradually taken drugs and he started work on his farm.

Manželé Šmakalovi, Benešov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.