Lower Extremity Ischemia (Blood Circulation Disorders)

Editor: | 8. January 2020

Do you feel the sensation of cold limbs? Does pain in your calves make you take breaks while walking? Do your problems get exacerbated to the point where pain comes even when resting? Then you probably suffer from ischemia. It may result in tissue necrosis and creation of ulcers. In final stages, the limb might be in danger of amputation.

Lower extremity ischaemia (blood circulation disorders)
Image: Lower Extremity Ischemia (Blood Circulation Disorders)

Looking for a solution for lower extremity ischemia?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Lower Extremity Ischemia and its Causes

Ischemia of lower limbs affects arteries and causes their narrowing or even occlusion. There is insufficient supply of oxygen and nutrients to the muscles and tissues, resulting in a variety of trophic changes, which may lead to amputation of a limb.

The most common cause of narrowing or occlusion is atherosclerosis (hardening of the arteries), thrombus (blood clot), Buerger’s disease or vasoconstriction of arteries.

The first stage of lower limb ischemia does not have any symptoms experienced by the patient. Vessels are only slightly narrowed and can sufficiently supply limbs with blood. The affected react negatively to fluctuating temperatures, and will often complain that their feet feel cold when the weather is cold.

The second stage of the disease is symptomized by pain. This stage is characterised by intermittent claudication; this is when the affected individual has to take a break from walking due to pain and may resume once the pain dissipates after a short while. Trophic changes may also appear.

Permanent pain in the limb means that the disease is in its third stage.

The last, fourth stage, is characterised by insufficient blood perfusion; there are muscle twitches and spasms. The affected is in danger of tissue necrosis, which first appears on peripheral parts of the limb.

The main risk factors in developing the disease are:

 • smoking,
 • lack of exercise,
 • advanced age,
 • psychological stress,
 • obesity,
 • high level of cholesterol,
 • high blood pressure,
 • diabetes and others.

Lower Extremity Ischemia Treatment – Rid yourself of the Pain

This disease requires specialised vascular examination and timely start of treatment based on the stage and location of the disease. The main goal is to improve arterial blood circulation and to avoid amputation.

Adjustments to the lifestyle and elimination of risk factors like smoking, stress, weight reduction and managing diabetes are important.

The main goal of pharmacological treatment is to reduce platelet aggregation and creation of blood clots (antiaggregation therapy). Some drugs can directly affect arteries and cause their dilation (vasodilation therapy).

Regular physical exercise and rehabilitation are important.

Acute extremity ischemia requires immobilization, covering and bracing the limb, administering heparin, analgesics and calming the patient.

A definitive solution lies within performing angiography or duplex ultrasound examinations, which serve as a basis for determining what the following procedure within vascular surgery should be.

In cases where there is a defect on the limb, wound healing tools and methods are utilised. Moist wound healing is one of those tools. Physical therapy in the form of 3D pulsed therapy or ultrasound therapy are also part of treatment.

 3D Biomag pulse therapy helps significantly to solves issues caused by lower extremity ischemia.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Trophic changes – changes to the skin (skin is drier, colder, peels, skin defects develop, there is local hair loss,..).
 • Buerger’s disease (Thrombangiitis obliterans) – diseased characterised by inflammation of arteries and veins in lower and upper limbs (mainly in smokers).
 • Vasoconstriction or constriction of vessels – process, where vessels get constricted, affects mostly arteries and veins.
 • Angiography – an imaging method for vascular examination.
 • Atherosclerosis – hardening of the arteries as a result of plaque building up in arterial walls.
 • Duplex ultrasound – imaging method showing vessels or doppler imaging showing speed of blood flow.
 • Claudication – occasional limping caused by sudden debilitating pain while walking, which dissipates after some time resting.
 • Moist wound healing – a method of wound treatment based on creating optimally moist environment on the wound.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of extremity ischemia? 

 • Vasodilation effect takes place.
 • Microcirculation of oxygenated blood and nutrients in the exposed tissue is stimulated.
 • Creates better metabolic conditions in the exposed area.
 • Thanks to user-friendly operation, it can be administered in home care.
 • Is a solution that requires no additional medicaments.
 • Is noninvasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulse therapy (PEMF) on reducing spinal pain are supported by many studies: for one, a clinical study from 2013 performed by the research team of Y. Pan at the department of internal medicine of the 92th hospital in Nanping, China. It proves that a pulsed magnetic field improves blood perfusion and creation of new blood vessels in cases of acute lower extremity ischemia. It logically follows from the above mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help significantly with treating patients with extremity ischemia. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I suffer from extremity ischaemia, pain in the calf. I can feel how the magnotherapy helps me. In addition, I can magnetize drinking water for drinking and soft fruit. We keep the device with us anytime it can be used.

Danuše Sobotková

Who suffers from extremity ischaemia, apply the applicator under calves and feet, it makes incredible blood flow to the legs.

Rudolf Blaščok, Stará Bělá

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.