Arthrosis of the Knee

Editor: | 23. October 2019

Do you suffer from knee pain? Do you have trouble walking and getting up and suffer throughout normal movement? Do you notice limited mobility in the knee and stiffening in the joint? You probably suffer from arthrosis of the knee.

Artróza kolene - popis artrózy kolenních kloubů
Image: Arthrosis of the Knee

Looking for a solution for Arthrosis of the Knee?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics and causes of arthrosis of the knee

Arthrosis of the knee is a non-inflammatory degenerative disease of articular cartilage which leads to limited mobility of the knee joint and its subsequent damage. It is a painful disease which limits mobility and often requires surgical intervention.

Arthrosis is suffered by about 12% of the adult population, and 90% of the population over 70. It leads to severe pain and limited mobility, which makes performing daily tasks difficult. It is usually found on big joints.

Arthrosis makes healthy white cartilage turn a yellowish colour and lose its typical appearance. Cartilage damaged in this way gets thinner and starts to deform. This results in cartilage defects, and osteophytes (bone protrusions) grow in the area of the joint. Osteophytes cause pain, which worsens as the disease develops.

What are the causes of arthrosis?

 • Injury of the knee joint,
 • improper diet lacking vitamins and containing too much chemically processed food,
 • excess weight and obesity, which strains joints,
 • rheumatic diseases and a sedentary lifestyle,
 • spasmodic excess strain,
 • incorrect motion habits – while playing sports etc.

Treatment of Arthrosis of the knee – rid yourself of the pain

The treatment is based on slowing down the development of the disease and suppressing symptoms. In the first phase, pain is often regulated by medication (antirheumatics, antiphlogistics, analgesics and, additionally, chondroprotective drugs).

A serious and fully developed condition requires surgical intervention – cartilage transplant, or so called total knee arthoplasty (replacement of the whole joint by an artificial one). Surgical intervention is reserved only for arthrosis of the third degree.

To slow down the development of arthrosis of the knee, deal with symptoms and postponing or avoiding surgical intervention, 3D Biomag pulse therapy can play an important role in physiotherapy treatment.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Cartilage – connecting tissue which is a part of some organs (nose, auricle, larynx, windpipe) and is the surface on the bone.
 • Antirheumatics – drugs for rheumatic diseases.
 • Antiphlogistics – anti-inflammatory drugs.
 • Analgesics – drugs that reduce pain.
 • Chondroprotective drugs – used to treat arthrosis.
 • Electromyography – electrodiagnostic method, which serves to diagnose diseases of the neuromuscular apparatus.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of treatment of arthrosis of the knee?

 • Helps soothe pain connected with arthrosis.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Improves joint mobility.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulsed therapy (PEMF) were researched on a group of 34 patients with symptomatic osteoarthrosis of the knee. Intensive application of 3D Biomag  pulse therapy in these patients reduced difficulty in performing everyday tasks and improved function of the knee joint. 3D Biomag pulse therapy has an analgesic effect and can also bring relief from swelling. More about relevant scientific studies.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Our grandmother 84 years old has been using the device for knee arthritis and I have to say that her physical activity is very decent. Pain is not so often spoken and doesn't have as intense as years ago.

Miroslav Kulka, Vřesina

I suffered from a great knee-joint pain, I have arthritis. After intensive treatment with Biomag, the pain began to decrease, gradually ceasing. The device also took on rhinitis, cold and toothache.

Paní Pavlíková, Havířov

I use Biomag for knee-joint arthrosis and for limb ischemia daily. I'm 86 years old and I would not walk without magnetotherapy.

Ladislav Voda, Lažánky

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.