Joint pain

Editor: | 29. November 2019

Do you suffer from joint pain? Do your knees, back or shoulder hurt so much that you do not want to move and would rather swallow some pill just to finally get some pain relief? This pain is a very important subjective symptom which allows for timely diagnostics and treatment of joint pain.

Bolesti kloubů - popis diagnózy
Image: Joint pain

Are you looking for a solution for joint pain?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Joint Pain and its Causes

Joint pain is a very common and unpleasant health issue. It does not affect only the elderly, but many young people, too.

Pain can be mild or severe, arise suddenly or gradually, can be permanent or intermittent. Changes in intensity of the pain and relief can be noticed is specific positions. Pain can also travel.

If joint pain is accompanied by symptoms of inflammation, it is advisable to consider arthritis or arthrosis.

Pain can have various causes, and in order to determine the correct diagnosis, examination performed by a physician is required.

The standard course of action is to perform physical examination, laboratory tests and x-ray or MRI examination of the affected joint.

The deciding factor for correct diagnosis of the cause of the pain is whether the pain transcends into neighbouring tissue, is present while resting, prevents good sleep and whether morning stiffness in joints accompanies the pain.

The effect of cold and heat, specific movements and some medication is assessed. It is also advisable to determine whether diet and the amount of consumed food affect the pain.

Causes of diseases causing joint pain are various. Joint pain can be congenital or acquired.

The most common causes for acquired joint pain  are:

 • infection – e.g Lyme disease or influenza,
 • inflammation – e.g. arthritis,
 • degenerative disease – e.g. arthrosis,
 • endocrine disfunction– e.g. hypothyroidism,
 • metabolic disfunction- e.g. gout,
 • neuropathy – e.g. diabetic neuropathy.

Joint Pain Treatment – Rid yourself of the Pain

Treatment is determined by a physician based on specific causes of joint pain.

Change in patient`s regimen is generally part of the treatment. Bedrest is often recommended in the acute stage.

Physical therapy and rehabilitation is usually commenced. 3D pulse therapy, ultrasound therapy and other methods are utilised.

The abovementioned methods are often accompanied by drug treatment. Often by administering non-steroid anti-rheumatics, medicaments modifying development of the disease and biological treatment.

3D Biomag pulse therapy helps treating joint pain.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Degenerative disease – diseases characterised by gradual destruction of specific cell systems.
 • Signs of inflammation – redness, high temperature and swelling in the suspected area.
 • Endocrine disfunction – disfunction in releasing hormones into the blood stream.
 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Joint Pain? 

 • Helps soothe pain and improves mobility.
 • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
 • Helps improve joint mobility and prevents further damage.
 • Can be used in home-care due to user-friendly controlling.
 • Does not require medication.
 • Is a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing joint pain is supported by many studies, like the one by the team of A. Fouda of Cairo University performed in 2014. The study looked into the effect of pulse therapy (PEMF) treatment on jawbone joints compared to 3 other treatment methods.

It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce joint pain and swelling due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I have arthrosis and osteoporosis.I apply the program to the sore spot every day. I know I will not have joints like a youngster at the age of 65. The time has gone when I did not know how to lie down in a bed to keep me away from shaking in my hip.

Olga Tomečková, Orlová

We used to use the Biomag against to back pain, joints. It always helped us but must be applied more than once. My husband and I used successfully the device.

Jitka Lipnerová, Tršice

I suffered from back and knee pain. I've been using magnetotherapy for a year. My health condition has improved a lot. The knee doesn't hurt anymore and the back is better and I can walk better.

Anděla Vosmanská, Jaroslavice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.