Ischaemic heart disease

Editor: | 27. June 2019
Ischemická choroba srdeční - popis diagnózy
Image: Ischaemic heart disease

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Characteristics of ischaemic heart disease: Ischaemic heart disease is a condition resulting from an inadequate blood supply to certain areas of the heart muscle that causes coronary artery disease (usually atherosclerosis or hardening of the arteries). A beating heart muscle suffers from a lack of oxygen. The condition leads to pain in the heart and reduced cardiac output with a range of whole-body effects. Acute myocardial infarction is an example of the acute form of ischaemic heart disease, while chronic forms include status post myocardial infarction, angina pectoris, multiple cardiac conduction disorders and heart rhythm disturbances. Improved myocardial perfusion and a sufficient supply of oxygen are essential requirements for the treatment of ischaemic heart disease.

Using magnetic therapy in ischaemic heart disease

In ischaemic heart disease, Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy improves oxygen supply to the heart muscle, prevents thrombus formation and thereby can have a positive effect on the patient’s overall condition. Pulsed magnetic therapy is not recommended only in the event of an implanted pacemaker, since induction may cause changes in the device’s function with subsequent rhythm disorders. In the above cases of heart disease, if no pacemaker is implanted, there are no reasons to worry about magnetic therapy; on the contrary, we can expect a reduced number of heart attacks and cardiac pain heart rhythm adjustment and overall health improvement, and ischaemic heart disease does not prevent the use of magnetic therapy for concurrent joint problems. The vasodilatory effect plays a key role – Biomag low-frequency pulsed magnetic therapy leads to an efflux of Ca2+ ions, which leads to a relaxation of the blood vessel muscles (especially the pre-capillary sphincters) and subsequent vasodilation. Low-frequency magnetic therapy has proven successful mainly in ischaemic heart disease, but also in ischaemia of the lower and upper extremities. It dilates collateral circulation in the skin and muscle tissues. Acceleration of the metabolism enables faster re-absorption of the oedema and provides significant anti-inflammatory and anti-swelling effects.

Experience has shown a significant reduction in ischaemic heart disease, reduced pain conditions and increased overall performance. We recommend that the application be initiated gradually and preferably from the lower extremities. This procedure minimises the potential of a stronger adaptive response.

Application of magnetic therapy in ischaemic heart disease

Initially, we use once-a-day programs with frequencies from 20-44 Hz (preferably to the lower extremities, for better adaptation to the reactions of the circulation system), and subsequently to the chest once to twice a day.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We use Biomag for back pain, joints, issues with the pancreas and liver, heart and blood circulation issues. The entire family use the device with very good results.

Alena Fišerová, Čepřovice

I've used the device since 2011 for my difficulties with prostate, cardiac arrhythmia (ischemia), thyroid problems, joints. I am satisfied, the applications relieve me.

Konstantin Neumann, Hejnice

I suffered from a rhinitis and cold at the beginning and end of winter, which is not repeated after using the device. Currently, I use my device for lungs, hearts, bronchi, cervical spine, joints and knees.

Stanislav Šiška, Dobříš

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.