Hypothyroidism – decreased secretion of thyroid hormones

Editor: | 12. February 2020

Do you feel weak and tired? Do you manage poorly in cold environments? Are you gaining weight? These and other symptoms may mean that you suffer from hypothyroidism. Insufficient levels of hormones result in decreased metabolism. If the disease is diagnosed in time, it is easily treatable in most cases. That is why you should see your physician if you noticed the above-mentioned symptoms.

Hypothyroidism - decreased secretion of thyroid hormones
Image: Hypothyroidism – decreased secretion of thyroid hormones

Are you looking for a solution for hypothyroidism?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Hypothyroidism and its Causes

Hypothyroidism (Lat. hypothyreosis) is a disease where there is a decreased secretion of thyroid hormones.

As a result of insufficient levels of thyroxine, metabolic processes which are affected by thyroid hormones are in disbalance.

Patients affected by this disease show these symptoms:

 • Excessive sleepiness,
 • listlessness,
 • apathy,
 • sensitivity to cold,
 • bradycardia,
 • slowed psychomotor functions,
 • joint pain,
 • issues with skin and its derivates (dry skin, hair loss),
 • weight gain and even obesity,
 • impotence,
 • constipation,
 • menstruation cycle disorders or voice changes in women,
 • other symptoms.

The complete opposite is hyperthyroidism, where there is increased secretion of thyroid hormones.

The causes of hypothyroidism vary; the most common cause is an autoimmune inflammation of the thyroid gland (Hashimoto’s disease).

In past times, long-term insufficient levels of iodine in the diet used to be a major factor. This issue was resolved with better access to saltwater fish and iodised table salt.

It can also be the result of surgical removal of the thyroid gland or of treatment by radioactive iodine.

Hypothyroidism Treatment – Rid yourself of the Issue

The keystone of treatment is specialized examination, on whose basis administering a suitable dosage of any missing hormones is recommended.

The diet should be rich in food containing iodine, especially saltwater fish and seaweed. Supplements containing iodine may be used as well.

It is advised to avoid excessive physical and psychological strain.

3D Biomag pulsed therapy helps solve issues stemming from decreased secretion of thyroid hormones. The goal of the treatment is to mitigate inflammation and stimulate secretion of hormones (in cases where secretion is at least partially preserved).

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Iodised salt – table salt mixed with minute amount of various salts of the element iodine.
 • Thyroxine – the main hormone produced by the thyroid gland.
 • Bradycardia – heart rate decreased below the physiological rate, rates considered to be bradycardic are 60 beats/min and lower in adults.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of hypothyroidism?

 • Promotes healing and stimulates natural secretion of hormones (in cases where secretion is at least partially preserved).
 • Improves metabolic switch, has regenerative and anti-inflammatory effects.
 • Creates better conditions for regeneration of damaged tissues and restoration of normal function of the thyroid gland.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with hypothyroidism are the regenerative and anti-inflammatory effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

My problems with the cervical spine and kidneys using the device has significantly eased. I used it after thyroid surgery and my post-surgery condition adjusted so quickly that I could start work after 2 weeks.

Slávka Kuglerová, Pliešovice

I have used my device since 2011 for prostate problems, cardiac arrhythmia (ischemia), thyroid problems, joints. I am satisfied, the applications relieve me.

Konstantin Neumann, Hejnice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.