Arthrosis of the hip

Editor: | 23. October 2019

Do you suffer from hip pain? Does pain shoot in your lumbar region, groin or to the knee joint? You probably suffer from arthrosis of the hip. Symptoms may get so bad that pain can manifest itself at a mere touch or even at rest.

Knee arthrosis
Image: Arthrosis of the hip

Looking for a solution for Arthrosis of the hip?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics and causes of arthrosis of the hip

Arthrosis of the hip joint, i.e. coxarthrosis, is a degenerative disease of the hip joint caused by wear and tear to the joint cartilage.

Bone tissue grows osteophytes (bone protrusions), which cause pain. The pain is intense and grows worse as the disease develops. At the beginning, pain appears during exertion; in later stages, even when at rest.

Arthrosis is suffered by 90% of the population over 70.

Causes of arthrosis can be:

  • Older age,
  • excess weight,
  • repeated injuries,
  • inflammation,
  • overstraining the joint.

There are several stages of arthrosis development. These stages are determined based on x-ray diagnostics and serve to quickly evaluate progress of the disease.

Stage 1 – possible joint space narrowing due to thinning of cartilage.
Stage 2 – definite joint space narrowing; slight irregularities on joint surface; beginning of changes in structure of adjacent bones.
Stage 3 – further joint space narrowing; growth of osteophytes; osteoporosis; cyst formation.
Stage 4 – complete loss of joint space; deformity of femoral head and acetabulum;  cyst merging and mortification of adjacent bones; gross deformity of the whole joint.

Treatment of Arthrosis of the hip – rid yourself of the pain

The goal of the treatment of arthrosis of the hip is to soothe pain and slow down progression of the disease.

The beginning stages of arthrosis of the hip joint can be managed by medication and physical therapy.

Pain is often regulated by administering non-steroid antirheumatics. To suppress muscle cramps, muscle relaxants are administered. Cartilage is maintained by supplements containing glucosamine, chondroitin sulphate, or hyaluronic acid.

With advanced stages of arthrosis of the hip, there must be surgical intervention. Surgical intervention means either total or partial Do you suffer from hip pain? Does pain shoot in your lumbar region, groin or to the knee joint? You probably suffer from arthrosis of the hip. Symptoms may get so bad that pain can manifest itself at a mere touch or even at rest. (replacement of the whole joint by an artificial one).

To slow down the development of the arthrosis of the knee, deal with symptoms and postponing or avoiding surgical intervention, 3D Biomag pulse therapy plays an important role in physiotherapy treatment.

3D Biomag pulsed therapy helps supress some consequences of arthrosis of the hip.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

  • Coxarthrosis – arthrosis of the hip joint.
  • Non-steroid antirheumatics – non-steroid drug that has analgesic, anti-inflammatory and antipyretic effect.
  • Muscle relaxants – medication causing relaxation of the striped muscles.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of treatment of the arthrosis of the hip?

  • Helps soothe pain connected with arthrosis.
  • Has anti-inflammatory and anti-oedematous effect.
  • Improves joint mobility.
  • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
  • It’s a solution with no additional medicaments.
  • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effects of pulsed magnetic therapy (PEMF) are evidenced by many studies – For example, by a clinical study performed by the medical team of Albert Gobbi in 2014, which attests to a significant suppression of osteoarthrosis symptoms and general improvement in health after applying pulsed therapy (PEMF). The above-mentioned study shows that 3D Biomag pulse therapy can help suppress symptoms connected with arthrosis of the hip. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I use Biomag for knee-joint arthrosis and for limb ischemia daily. I'm 86 years old and I would not walk without magnetotherapy.

Ladislav Voda, Lažánky

I suffered from a great knee-joint pain, I have arthritis. After intensive treatment with Biomag, the pain began to decrease, gradually ceasing. The device also took on rhinitis, cold and toothache.

Paní Pavlíková, Havířov

Our grandmother 84 years old has been using the device for knee arthritis and I have to say that her physical activity is very decent. Pain is not so often spoken and doesn't have as intense as years ago.

Miroslav Kulka, Vřesina

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

  • Diabetes
  • Bolesti páteře
  • Bércové vředy
  • Vysoký tlak
  • Karpální tunel
  • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.