Heartburn (Pyrosis)

Editor: | 27. March 2020

Do you feel a burning sensation in your chest or throat after eating? Do you often belch or feel nauseous? Then you probably suffer from heartburn and it is best to see your physician.

Pálení žáhy - popis pyrózy
Image: Heartburn (Pyrosis)

Are you looking for a solution for heartburn?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Heartburn and its Causes

Heartburn, or pyrosis, develops as a result of gastroesophageal reflux disease.

About a tenth of the population suffers from heartburn.

Acidic contents of the stomach leak freely into to the lower part of the oesophagus and then returns back into the stomach. Gastric acid irritates the mucosa and results in pyrosis – an unpleasant and painful burning feeling behind the sternum – which moves from the gastric area up to the throat. It usually occurs at night during sleep or after eating.

If the irritation of mucosa lasts a long time, it may result in damage. The epithelium (lining) changes due to the irritation and may develop a malignant tumour.

Heartburn is most commonly caused by fatty foods. It is also common in pregnancy and as a complication to obesity. Hiatus hernia is another cause and is a result of disorders of the gastroesophageal closure mechanism.

Repeated issues require effective treatment of the reflux disease and regular gastroscopic check-ups.

Heartburn Treatment – Rid yourself of the Issue

Relief can be brought by medication which is mostly available without prescription. Antacids are used most largely, as they neutralize acidity. Drugs blocking secretion of gastric acids are also utilized.

Elevation of the upper part of the body or drinking a glass of tepid water is recommended.

Dietary precautions may help mitigate problems. These precautions are regular eating, combining complementary food, and restriction of alcohol consumption and smoking. Among other recommendations are the avoidance of stress and a generally healthy lifestyle.

Surgical intervention is necessary in case of hiatus hernia.

Repeated issues call for long-term treatment.

3D Biomag therapy may be used to treat heartburn. Its goal is to supress spasmic pain and to promote regeneration of the oesophageal mucosa.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Hiatus hernia – condition where the upper part of the stomach protrudes through a fissure in the diaphragm or through oesophageal opening into the thorax.
 • Antacids – medication neutralizing gastric hydrochloric acid, used for heartburn and some forms of gastric neurosis.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of heartburn?

 • Helps soothe spasmic pain.
 • Promotes regeneration of damaged mucosa of the oesophagus.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with heartburn is mainly in the regenerative effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Thinking about the health issue that retreated and it is - swelling of the feet, heartburn, relieving joint pain, brain failure, cataracts and improved sleep.

Emília Dzuráková, Bošáca

We regularly visit the necessary doctors and in the meantime, we turn on the Biomag, which we can rely on to help speed up healing and relieve the pain.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.