Headache

Editor: | 17. January 2020

Does your head hurt? The cause may sometimes be simple. It may also be a result of overworking oneself or dehydration. However, repeated or prolonged headaches should lead to consulting a physician.

Headache
Image: Headache

Are you looking for a solution for headaches?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Headache and its Causes

Headache or cephalgia can have diverse character, intensity and duration. The cause may vary as well. Headache is a common symptom of a multitude of diseases which may not be serious, but can also be life-threatening. Comprehensive evaluation is always required.

Based on the cause, we distinguish between primary and secondary headache.

Primary headache is not accompanied by any other disease.

Migraine is considered as a type of primary headache. Migraine is symptomized by attacks of severe pain often accompanied by nausea, vomiting and heightened sensitivity to light and or noise.

Another subtype is tension headache, which may be cause by stress, long hours working at the computer, straining one’s eyes. The headache is a result of issues with the cervical, thoracic or lumbar spine.

Cluster headache belongs to this group as well. It is a unilateral headache of high intensity and comes in attacks with no clear cause as of yet.

With secondary headache, another disease is at fault. E.g. the flu or paranasal sinusitis. Sometimes with life threatening diseases and conditions like a brain tumour or meningitis.

Headache Treatment – Rid yourself of the Pain

With secondary headache, treatment targets the cause of the disease, where headache is a mere symptom.

Treatment of migraine is based on preventing new migraine attacks. In order to do that, all possible triggers must be eliminated. Analgesics, non-steroid antiphlogistics and specific antimigraine drugs are administered along with preventative use of beta-blockers and other drugs.

Psychological and relaxation methods have significant effect on both migraine and tension headache. Changes to the pace of lifestyle and stress reducing activities are generally recommended.

Exercise and rehabilitation play an important role.

3D pulse therapy is recommended as it helps solve issues arising from headaches.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Non-steroid antiphlogistics – a remedy that reduces inflammation.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of headache? 

 • Helps soothe pain.
 • Has spasmolytic effect followed by healing and regenerative effects.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The effects of pulsed therapy (PEMF) on headaches are supported by many studies, like the one performed by a team at the Munich University in 2001. It confirms that pulsed therapy (PEMF) reduces intensity, shortens duration and limits repeated headaches. It also improves overall concentration levels. It follows from the above mentioned that 3D Biomag therapy can help solve issues arising from headaches. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I used to suffer from many health issues such as carpal syndrome, migraine headache, high blood pressure, thyroid hyperfunction. My health condition has improved after magnetotherapy treatment.

Marie Miková, Znojmo

I use the device regularly against or after sports fatigue, headache, cervical spine and cold as well.

Jiří Šidlo, Děpoltovice

I purchased your device a year ago and I can declare that the device helps me and my wife with our health issues. Mainly it is back pain and varicose lived which are a permanent character and temporary headache and wrist pain.

Karel Kratochvíl, Humpolec

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.