Glaucoma

Editor: | 16. March 2020

Glaucoma is a tricky disease because it has no symptoms at the beginning. Vision field defects and disturbances in peripheral vision are symptoms that are present in advanced stages of the disease. Unfortunately, damage to the ocular nerve and impaired vision may be irreversible. That is the reason why it is crucial to see an ophthalmologist.

Zelený zákal - popis glaukomu
Image: Glaucoma

Are you looking for a solution for glaucoma?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Glaucoma and its Causes

In case of glaucoma, there is severe damage to the optic nerve. This is manifested by various vision disorders. At first, there are minor vision field defects. Later, peripheral vision is impaired. The disease may eventually lead to blindness.

The main factor contributing to the damage is increased intraocular pressure. The high-pressure compresses axons of the optic nerve and causes their gradual mortification.

Increased intraocular pressure may not be the only cause because some people with high intraocular pressure never develop glaucoma while others do despite not having normal intraocular pressure.

Other risk factors may be:

Glaucoma Treatment – Rid yourself of the Issue

The keystone of treatment is early diagnosis of the disease. Changes to the optic nerve are irreversible. However, glaucoma may be suspended in the stage it currently is.

Regular ophthalmologist examinations are recommended as prevention. Especially if one is 40 years old and more.

If the disease develops, the goal is to decrease intraocular pressure in order to prevent further damage to the optic nerve.

With early stages of glaucoma, eye drops are enough. In more advanced cases, laser or surgical eye operations are required.

3D Biomag pulsed therapy helps solve issues stemming from glaucoma. Its main goal is to decrease intraocular pressure by improving microcirculation in the area and to improve metabolic conditions for regeneration and preservation of the optic nerve function.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Myopia – short-sightedness, inability to clearly see objects in the distance.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of glaucoma?

 • Improves microcirculation in targeted tissues.
 • Improves supply of oxygenated blood and nutrients and elimination of metabolic waste.
 • Adjusts circulation in the orbit.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with glaucoma is mainly in the vasodilating and spasmolytic (spasm relaxing) effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

The Biomag devices and applicator I don't need to recommend to my closest ones, they have personally persuaded themselves by the time. Everyone loves the devices for its easy, accurately use and saved time. They found out other uses in manual books.

Jan Šrotíř, Vyškov

I'm very happy with the Biomag device, and it's used every day which speaks for itself. I strongly recommend the device to everyone, because the sooner you will use them for ongoing health issues, the easier it will be to alleviate or eliminate this health issues.

František Zeman, Semily

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.