Constipation

Editor: | 7. April 2020

Do you feel bloated? Is your stool irregular and difficult to pass? These symptoms may point to constipation. You probably ingest insufficient amounts of fibre; however, it may also be a symptom of another disease. If your problems persist, see your physician.

Zácpa - popis diagnózy
Image: Constipation

Are you looking for a solution for constipation?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Constipation and its Causes

Constipation (or obstipation) is defined as stool voided fewer than 3 times a week, or hard stool that requires increased effort to pass, the feeling of incomplete defecation, or the need for digital removal of faeces.

Constipation results in a bloated and painful abdomen and stool that is hard to pass. This can exacerbate haemorrhoids and other diseases.

Over 15% of the adult population suffers from constipation, while people over 65 are affected in 30 – 40%.

Men are three times more likely to be affected than women.

There are two distinguished types – functional and organic.

Functional constipation is caused by slowed passage, malfunction of pelvic floor muscles or bad dietary habits. It is more common in adults. In children, it is often a result of transfer from breastmilk to formula, potty training or changes to daily routine when starting kindergarten.

Organic constipation is a symptom of another disease, e.g. central nervous system disorders, diseases that affect the rectum or the large intestine, endocrine diseases, muscle diseases, psychiatric diseases, etc.

Constipation Treatment – Rid yourself of the Issue

Regular diet and adequate fluid intake help prevent constipation along with doing yoga, jogging, walking or a little regular exercise.

A healthy diet full of fibre is essential. Fibre can be found in fruit like apples, pears, strawberries, raspberries and in vegetables like broccoli. Other sources are psyllium, bran or flaxseed. Olive oil may help as well.

Medicaments to treat constipation are probiotics and laxatives (Dulcolax, Guttalax). Laxative teas are another option. Laxatives should not be used for extended periods of time and physicians should be consulted before use.

3D pulsed therapy helps treat issues arising from constipation. Its goal is to promote passage by stimulating nerve endings in the intestine and to reduce pain.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Laxative – medicament, herbal drug, that promotes passage and is often used during constipation.
 • Obstipation – a different term for constipation.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of constipation?

 • Stimulates nerve endings in the intestine which promotes defecation.
 • Has analgesic effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag pulsed therapy in patients with constipation is mainly in the analgesic (pain-killing) and spasmolytic effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

I highly recommend Biomag to all patients who suffer from chronic pains and don't have time to attempt rehabilitation and rehabilitation clinics where are similar devices used.

Martin Král, Praha 10

We use the Biomag for sports injuries - swelling of the ankles, knees. Very effective in constipation. It accelerated healing during burns, cysts, sinusitis. I also appreciate its storage and practicality.

Šárka Černá, Stojice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.