Cervical spine pain

Editor: | 10. December 2019

Do you find it impossible to rotate your head in the morning? Is it severe pain in the neck preventing you from it? Then you probably suffer from cervical spine dysfunction. If you suffer from blunt persistent pain that radiates to the shoulders and back of the head, it is considered a chronic case, which must be effectively treated!

Cervical spine pain
Image: Cervical spine pain

Are you looking for a solution for Cervical spine pain?

Would you like to rid yourself of the pain?

Characteristics of Cervical Spine Pain and its Causes

In acute cases, cervical spine pain is in the form of cervical spine dysfunction with limited rotation, lateral flexion and severe headache which worsens with movement.

In chronic cases, blunt pesistent pain radiates to the shoulders and the back of the head, posture is poor and cervical muscles contract.

Problems might be accompanied by neurological symptoms like headaches, issues with sensitivity, or tingling sensation in hands.

The condition can have a wide range of serious causes; this is why a cosultation with a physician is recommended. If neurological symptoms are present, a neurologist or  spine surgeon needs to be consulted.

Degenerative changes to the spine are a common cause. These develop due to long-term and repeated strain on specific segments of the spinal column or joints. They can be seen in the younger generation, but the number of cases rises with higher age.

The extent of the damage to the spine may be bigger than the issues your are suffering. All syndromes often develop at once while symptoms might not manifest concurrently.

Among degenerative  changes to the spine are:

 • cervicocranial syndrome (with headaches),
 • cervicovestibular syndrome (with vertigo),
 • cervicobrachial syndrome (with pain radiating to the shoulder and arm).

Some denerative conditions of the cervical spine are affected by metabolic disorders, chronic alcoholism (ethylism) and smoking.

In order to precisely diagnose the cause of cervical spine pain, X-ray imaging, computerised tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are utilised.

Cervical Spine Pain Treatment – rid yourself of the issue

Treatment of less serious cases is usually commenced in a conservative form. Many people suffer with cervical spine pain of some form. However, surgical intervention is not necessary in most cases.

Pain is most frequently mitigated by non-steroid anti-rheumatics, and muscle relaxants are administered. In order to prevent inflammation, pain rehabilitation and physical therapy in the form of 3D pulsed therapy is empolyed.

It is essential to adjust the habitual style of movement and to perform neck exercises recommended by a rehabilitation physician or physiotherapist.

3D Biomag pulse therapy helps treat cervical spine pain. It is usually combined with rehabilitation exercises.

 

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Ethylism – chronic alcoholism.
 • Magnetic resonance imaging (MRI) – an imaging method using magnetic field.
 • Muscle relaxants – medicaments inducing relaxation in striped muscles.
 • Non-steroid antirheumatics – non-steroid medicament with analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect.
 • Computerised tomography (CT) – an imaging method using x-rays.
 • Vertigo – feeling of instability and dizzines.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Cervical Spine Pain: 

 • Helps soothe pain and relax spasms.
 • Has anti-oedematous effect.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing cervical spine pain is supported by many studies, like the one by a team acting in Chicago Pain Medicine Center in 2007. This study shows the analgesic effects of the pulsed magnetic field (PEMF) on back pain. It follows from the abovementioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce cervical spine pain due to its analgesic effect. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

The Biomag device we use for back pain, cervical spine and extremity ischaemia. We are happy with the effects thanks to the relief which is given us.

Rudolf Pekárek, Žandov

I used to have strong hip-joint pain, cervical and lumbar spine pain and shoulder joint pain before magnetotherapy treatment beginning. I have to say that the difficulties in all cases have retreated during the treatment. It's not so intensive and so frequent.

Jaroslav Soldán, Břidličná

Biomag treats lifelong health issues with cervical spine pain. I've put all the analgesics out. The pain has gone, stopped streaming into the head often causing a migraine.

JUDr. Alois Šimonů, Brumov-Bylnice

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.