Cerebral palsy

Editor: | 11. February 2020

Are you noticing delayed development in your child? Is your child delayed in starting to roll over, crawl or sit? Do they significantly prefer using one side of the body to the other? Cerebral palsy may be the cause. Early treatment is crucial for the chance to overcome a developmental disorder.

Cerebral palsy
Image: Cerebral palsy

Are you looking for a solution for cerebral palsy?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Cerebral Palsy and its Causes

Cerebral palsy is a disorder of the central regulation of mobility and development of mobility caused by damage to an immature brain.

Apart from delayed development of mobility skills like crawling or standing, decreased or increased muscle tension is another symptom.

Damage can occur during pregnancy, birth or in the first months of life.

The disease manifests itself in various forms, and disorders can appear gradually during the second and third year of life.

We distinguish between spastic and non-spastic cerebral palsy.

The spastic form is more common and its characteristic symptom is stiffness in affected muscles and permanently constricted (spasmed) muscles. This form results in weakening or paralysis in limbs.

In some cases, there are mental disorders, nervous seizures, sensory disorders, inability to communicate, sensation disorders and other issues present.

Cerebral palsy should not be mistaken for poliomyelitis. Polio is a viral infection disease and is transferable from human to human.

Cerebral palsy is neither infectious, nor hereditary. Its cause is most commonly insufficient oxygen supply in the brain tissue, but may also be a result of infection or after effects of toxic substances or medication.

Cerebral Palsy Treatment – Rid yourself of the Issue

Cerebral palsy is not a curable disease and requires comprehensive care.

Suitable treatment can help achieve improved condition and life possibilities for the child and make the child’s life as close to normal as possible.

The general rule is that the earlier the treatment is commenced, the bigger the chance to overcome a developmental disorder is.

The key element of treatment is physiotherapy. A treatment plan is built, and support of family and friends is crucial.

There is a variety of rehabilitation methods used. Vojta method is one of the most effective.

3D Biomag pulsed therapy shows excellent results with treatment of cerebral palsy. Dr. Chvojka described its effects in 1980’.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Normotonic – optimal physiological muscle tension.
 • Spasmolytic effect – relaxing muscles.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of cerebral palsy?

 • Induce normotonic state (optimal physiological muscle tension).
 • Spasmolytic effect is applied (relaxes spasms).
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

The clinically-most-significant effects of 3D Biomag therapy in patients with cerebral palsy are the vasodilating effect and spasmolytic effect.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

My grandson has DMO, he uses this device for hands, legs, and neck. There is a slight improvement of extremity ischemia.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

As a masseur, I recommend magnetotherapy to my clients. Excellent results with spasms in the back of your muscles stiffened by colds. Furthermore, in infants with cerebral palsy in children, in post-stroke conditions, frozen shoulders ...

Lenka Vidurková, Vracov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.